Mikä 6Aika?

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
 

6Aika Turussa

Turussa 6Aika-hankkeet kytkettään osaksi kaupungin strategiaa ja kilpailukyky- ja hyvinvointiohjelmia. Hankkeilla tehdään näkyviksi kaupungin kärkihankkeita ja Smart and Wise Turkua, joka on syntynyt 6Aika-hankkeiden myötä. Lisäksi 6Aika-hankkeet tukivat Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteiden saavuttamista.
 

Käytännön toteutus yhteishankkeilla

Kaikki toteutettavat hankkeet ovat useamman toimijan yhteishankkeilta. Jokaisessa hankkeessa tulee olla toimijoita vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta. Näitä toimijoita voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset tai kolmannen sektorin toimijat. Rahoitettavia yhteishankkeita haetaan pääosin avoimilla hauilla.

Euroopan unioni, kuutoskaupungit ja Suomen valtio rahoittavat kuutoskaupunkien hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi 6Aika-strategian hankkeisiin voidaan hakea tukea Euroopan sosiaalirahastolta.

Asiasanat: