Yrityksille

Kansallinen 6Aika-materiaali

www.6aika.fi/ota-kayttoon

6Aika-hankkeet tuottavat monenlaisia mahdollisuuksia yrityksille kehittää ja luoda liiketoimintaa. Yritykset voivat esimerkiksi testata kehitettyjä tuotteita, palveluita ja konsepteja todellisessa ympäristössä, osallistua erilaisiin valmennuksiin, hyödyntää avointa dataa sekä jalostaa ratkaisuideoita kaupunkilaisten haasteisiin.

6Aika-strategian kohderyhmänä ovat yritykset. Ne eivät saa suoraan rahoitusta omia projektejaan varten, vaan ne voivat hyödyntää jo valmiiksi luotuja innovaatioita omassa liiketoiminnassaan. 6Aika-tekemisessä korostuu nimenomaan yhteistyö. Yhteistyö koko kaupunkiyhteisössä, johon kuuluvat, yritykset, viranomaiset, kaupunkilaiset sekä tutkimus- ja kehitystoimijat. Tarkoituksena on se, että kaikki kaupunkiyhteisöön kuuluvat osallistuvat kehittämistyöhön.

Tältä sivustolta löytyy jo valmiiksi luotuja innovaatioalustoja, toimintamalleja, palveluita ja paljon muuta sellaista, jota yritykset voivat ottaa maksutta käyttöönsä. Myös kansallisella 6Aika-sivustolla on Ota käyttöön -osio, jonka materiaalia saa vapaasti hyödyntää.

Kansallinen 6Aika-materiaali

www.6aika.fi/ota-kayttoon

Asiasanat: