Vuxenutbildning i Åbo Yrkesinstitut

Mera information

Kundbetjäningssekreterare
Tfn +358 2 2633 4777
aikuiskoulutus@turku.fi

(Vi betjänar på finska och engelska.)

Vuxenutbildning i Åbo yrkesinstitut erbjuder det bredaste urvalet av vuxenutbildningen i Åboregionen. Vi erbjuder cirka 60 yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Dessutom erbjuder vi fortbildning och utbildning för invandrare.

På årsbasis har vi ungefär 6000 vuxenstuderande, och vi har en personalstyrka på cirka 100. Vi samarbetar kontinuerligt med företag i området, och utforma vår utbildning för att möta deras behov.

I vuxenutbildningen kan du anpassa dina studier och avsluta dem som en integrerad del av ditt arbete, tillsammans med ditt arbete eller på din egen tid. Vi erbjuder både dag- och kvällskurser.

Vuxenutbildningen erbjuder också utbildning för invandrar.

All undervisning kommer att hållas på finska, därför krävs goda kunskaper i finska språket

Utbilning för invandrare

Vuxenutbildning vi Åbo Yrkesinstitut erbjuder mångsidig utbildning i finska och främmande språk, olika kulturer och yrkesbranscher. Vid sidan om språkutbildning för invandrare och yrkesinriktad arbetskraftspolitisk utbildning erbjuder vi språkutbildning för företag och EU-finansierade utbildningsoch utvecklingsprojekt. Vuxenutbildnings huvudsakliga verksamhet kommer även i fortsättningen att vara att utveckla utbildning som baserar sig på arbetslivet och som hjälper invandrare att komma in i olika branscher.