Aluevaalit 2022

Aluevaalit Turussa

Turussa kirjoilla oleva äänioikeutettu voi äänestää aluevaaleissa ainoastaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ehdokasta.

Mitkä ihmeen aluevaalit?

Vaaleissa kansalaiset pääsevät valitsemaan, ketkä päättävät siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi käytännössä hoidetaan omalla kotiseudulla. Aluevaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustoon, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Nyt valittavan ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi on 1.3.2022–31.5.2025. Myöhemmin aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit tullaan jatkossa toimittamaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 12.−18.1.2022.

Lisätietoa hyvinvointialueista (soteuudistus.fi)

Ilmoitus äänioikeudesta

Aluevaaleissa äänioikeus on siinä kunnassa, joka on ollut henkilön kotikuntana väestötietojärjestelmässä 3.12.2021. 

Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Äänioikeutetut, joiden yhteystiedot ovat tiedossa, saavat Digi- ja väestötietovirastolta postissa tai sähköisesti ilmoituksen äänioikeudesta. 

Lisätietoa äänioikeudesta aluevaaleissa (vaalit.fi)

Ehdokkaat

Aluevaalilautakunta julkaisee aluevaaliehdokkaat 23.12.2021, jonka jälkeen pääset tutustumaan ehdokkaisiin vaalit.fi-sivustolta.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 12.−18.1.2022. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. Turussa ennakkoäänestyspaikkoja on 16 kappaletta. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Turussa (vaalit.fi)

Äänestäminen vaalipäivänä

Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain omalla äänestysalueella. Vaalipäivän äänestysalue ja -paikka kerrotaan äänioikeusilmoituksessa.

Ohjeet vaalipäivän äänestämiseen (vaalit.fi)

Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. 
  • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän (emme suosittele kuitenkaan tussia, joka helposti menee paperin läpi). Kuulakärkikynä on hyvä valinta.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

Koronaohjeita äänestäjille (vaalit.fi)

Äänestäminen hengitystieoireisena, karanteenissa tai eristyksissä

Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn henkilön on noudatettava tartuntatautilääkärin antamaa ohjeistusta. Hengitystieoireisia ja karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. 

Mikäli sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon. Äänestyksen tulee tällöin tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan. Äänestyksessä noudatetaan seuraavia ohjeita (ohjeet löytyvät myös äänestyspaikan sisäänkäynnin vierestä):

Henkilön, joka ei voi tulla sisään äänestyspaikkaan ja haluaa äänestää vaalipäivänä, on soitettava kysymyksessä olevan vaalilautakunnan numeroon, jotta vaalilautakunta pystyy järjestämään mahdollisuuden äänestää ulkona. Harkinta siitä, milloin ulkona äänestäminen on mahdollista, kuuluu kysymyksessä olevalle vaalilautakunnalle. Löydät vaalilautakunnan puhelinnumeron äänestyspaikan sisäänkäynnin vieressä olevasta julisteesta. Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa keskusvaalilautakunnan kanslian (02 232 5600) puhelinnumeroon.

Vaalien tulos

Aluevaalien ääntenlaskennan etenemistä ja tulostietoja voi seurata vaalipäivänä Oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalvelusivuilta.

 

Asiasanat: