Älykäs sähköinen liikenne Turussa

Älykäs sähköinen liikenne (ÄSL)

  • Tekesin rahoittama hanke, joka edistää vähäpäästöistä sähköistä liikennettä.
  • Kaksivuotinen hanke päättyy Turun osalta kesäkuussa 2016.
  • Kansallisessa ÄSL-hankkeessa on mukana useita kaupunkeja ja yrityksiä. 
  • Turun sähköistä liikennettä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Turku Energian kanssa.
  • Sähköisen liikenteen kehitystyötä jatketaan EU-rahoitteisessa Civitas Eccentric -hankkeessa

Sähköinen liikenne valtaa Turun!

Sähköbussit tulevat Turkuun. Sähköpyörät myydään liikkeistä loppuun. Sähköautojen latauspisteitä nousee kuin sieniä sateella ja yhä useampi taksikin kulkee jo sähköllä. Uusia asuinalueita suunnitellaan älykkään sähköisen liikenteen varaan – koska liikkumisen tulee olla helppoa ja ympäristöystävällistä!

Tämä kaikki tapahtuu jo nyt. Sähköisen liikenteen kehitys on siis nopeaa – onko sen läpimurto nyt käsillä? Miltä näyttää fiksu ja päästötön kaupunkiliikenne vuonna 2020? Miten Turusta tehdään fiksun sähköisen liikenteen edelläkävijä?

Innostava panelistijoukko ruotii Tuomas Enbusken johdolla muun muassa näitä kysymyksiä Älykäs sähköinen liikenne -hankkeen loppuseminaarissa Vanhalla Raatihuonella tiistaina 21.6.2016 kello 9.00 - 11.00.

Tilaisuudessa julkistetaan myös Fiksun sähköisen liikkumisen manifesti, joka pohjautuu Älykäs sähköinen liikenne -hankkeen tuloksiin. Älykäs sähköinen liikenne on Tekesin osarahoittama hanke, jonka avulla Turku edistää tavoitettaan olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040.

Älykäs sähköinen liikenne

Turku pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, ja liikkuminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Sähköajoneuvojen avulla liikenteen kasvihuonekaasu-, hiukkas- ja melupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi.

Sähköinen liikenne on siirtynyt suunnitelmista käytäntöön. Jo tulevana syksynä Turku tuo sähköbussit linjalle 1, joka kulkee kauppatorilta satamaan ja lentokentälle. Vilkkaasti liikennöidylle linjalle tulee kaikkiaan kuusi sähköbussia, joita palvelevat latausasemat päätepysäkeillä ja varikolla.

Älykäs sähköinen liikenne (ÄSL) -hankkeen aikana Turkuun on toteutettu jo reilut parikymmentä latauspistettä. Turkuun on tehty latauspisteverkoston yleissuunnitelma, jossa määritellään yleiset kriteerit ja en-sisijaiset paikat sähköautojen latauspisteille. Lisätietoja Turun ja myös koko Suomen latauspisteverkosta löytyy Turku Energia Oy:n sivuilta.

ÄSL-hanke integroi latausinfrastruktuurin kehittämisen kaupunkisuunnitteluun. Skanssin kaupunginosan kaavamääräyksissä edellytetään sähköautojen latauspisteitä paikoitusalueille sekä varautumista lisäla-tauspisteisiin myöhemmin. Alueelle suunnitellaan myös yhteiskäyttöisiä sähkötavarapyöriä. 

Kaupunki ohjaa ajoneuvokantaa vähäpäästöiseen suuntaan. Kaupunkikonsernissa on käytössä noin kymmenen ladattavaa yhteiskäyttöautoa. ÄSL-hankkeessa ohjattiin selvitystyötä, joka analysoi noin 150 kaupungin omistaman auton sähköistämispotentiaalia. Autojen tyyppiin ja käyttöön perustuva selvitys totesi, että lähes 40 % kaupungin ajoneuvoista voitaisiin korvata sähköautoilla.

Kaupunki huomioi ajoneuvojen päästöt julkisissa hankinnoissa. Vammaispalvelulain mukaisten kyytien kilpailutuksessa edellytetään, että palveluntarjoaja ohjaa ennakkoon tilatut kyydit ensisijaisesti sähkö- ja hybridiautoille. Turussa toimii monia sähkö- ja hybriditakseja.

Kohti sähköistä tulevaisuutta

ÄSL-hankkeen keskeinen tavoite on ollut laajan yhteistyöverkoston ja toiminnan jatkuvuuden rakentaminen. Huhtikuisessa Bastu-yritystyöpajassa ideoitiin liiketoimintaa ja yritysyhteistyötä noin viidenkymme-nen osallistujan voimin. Tiivis yhteistyö Turku Energian, yritysten ja tutkimuslaitosten sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten tahojen kanssa onkin poikinut jatkoa nyt päättyvälle ÄSL-hankkeelle.

Turku on mukana EU-rahoitteisessa Civitas Eccentric -hankkeessa, jossa kehitetään sähköistä liikennettä, yhteiskäyttöauto- ja pyöräpalveluja sekä liikkuminen palveluna -konseptia (Mobility as a Service, MaaS). Hankekumppaneita ovat München, Madrid, Tukholma ja Ruse sekä yrityksiä ja oppilaitoksia. Turun ja sen paikallisten kumppanien rahoitusosuus on merkittävä, noin 3,2 miljoonaa euroa vuosille 2016-2020. Turun sähköbussien ympärille syntyi uusi Tekesin rahoittama tutkimus- ja kehityshanke vuosille 2015-2019.

Lisätietoja:

Lisää aiheesta: