Archipelago Access

Hanke pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö:
Ira Lahovuo
040 184 6333
ira.lahovuo@turku.fi

Hankesihteeri:
Selina Raunio
040 664 5504
selina.raunio@turku.fi

Aika: 4/2019–6/2021

Hankekumppanit:
Turun kaupunki
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Budjetti
Koko hanke: 1 461 306 €
Turun kaupungin budjetti: 867 358 €

Rahoittaja:
Central Baltic Interreg -ohjelma

  Archipelago Access -hankkeen tavoitteena on edistää saaristomatkailua kestävällä tavalla ja luoda Turun ja Tukholman välisestä saaristosta yhtenäisempi ja saavutettavampi matkakohde. Turun kaupungin kumppanina hankkeessa on Stockholm Archipelago Foundation.

  Kohti merellisempää Turkua

  Turun kaupunginvaltuuston hyväksymän Turun keskustavision 2050 mukaisesti Turku on maailman kauneimman saariston pääkaupunki, jossa saaristo ja merellisyys tulee voida kokea jo ydinkeskustassa. Archipelago Access -hanke toimii pilottiprojektina merikeskuskokonaisuudelle, joka on osa laajempaa merellisen Turun kehittämistä. Merikeskus on yksi kaupunginvaltuuston hyväksymistä keskustan kärkihankkeen 10 toimenpidekokonaisuudesta, joilla saaristoa ja merellisyyttä tuodaan lähemmäs ihmisiä ja keskustaa.

  Merikeskus on merellisen ympäristön, elämysten ja palveluiden toiminnallinen kokonaisuus Jokisatamassa. Merikeskus innostaa hankkimaan tietoa saaristosta – sen kulttuurista, luonnosta ja palveluista. Se rohkaisee toimimaan Itämeren puolesta aktiivisesti ja vastuullisesti. Merikeskus toteutetaan kumppanuuksiin perustuen.

  Saariston näyteikkunat

  Archipelago Access -hankkeessa toteutetaan yhdessä Tukholman saaristosäätiön kanssa matkailijan tiedonhakua helpottava digitaalinen alusta sekä kaksi vuorovaikutteista ja elämyksellistä näyttelyä. Toinen näyttelyistä tulee Turkuun Forum Marinumin Tyynisaliin ja toinen Tukholman saaristoon Utön saarelle.

  Näyttelyt ja digitaalinen alusta tekevät saaristoa, sen käyntikohteita ja palveluita näkyviksi niin matkailijoille kuin paikallisille. Ne toimivat ikään kuin saariston näyteikkunoina. Parantunut näkyvyys ja saavutettavuus lisäävät saariston ja sen palveluiden käyttöä ja tuovat uusia kävijöitä.

  Verkkopalvelu helpottamaan saaristomatkailua

  Sekä Suomen että Ruotsin saaristomatkailulle tunnusomaista on mikroyritysten ja kunnallisten toimijoiden iso lukumäärä, heikosti koordinoitu markkinointi ja matkailijan kannalta hajanainen informaatio.

  Ratkaisuksi tähän haasteeseen hankkeessa toteutetaan Turun ja Tukholman saariston kattava matkailijan tiedonhakua helpottava verkkopalvelu. Palvelu on saaristossa matkailevan tukena ennen vierailua, sen aikana ja sen jälkeen. Käyttökokemus suunnitellaan erityisesti mobiilikäyttöön. Karttapohjaiselle alustalle kootaan eri lähteistä tietoa saariston palveluista, käyntikohteista ja kulkuyhteyksistä. 

  Turun seudun alueellinen matkailuorganisaatio Visit Turku on ollut tiiviisti mukana palvelun kehittämisessä alusta alkaen. Suunnittelussa on ollut mukana myös Visit Finland, Visit Stockholm ja laaja joukko muita yhteistyökumppaneita. Hankkeen aikana palvelulle luodaan alueellinen yhteistyön malli, jolla kehittämistä jatketaan tulevaisuudessa.

  Verkkopalvelu julkaistaan kesäksi 2021. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Pohjoismaiden suurin digitaalinen toimisto Creuna.

  Vuorovaikutteiset näyttelyt Turkuun ja Tukholmaan

  Hankkeessa toteutetaan myös kaksi vuorovaikutteista näyttelyä, joista toinen tulee Turkuun Forum Marinumin Tyynisaliin ja toinen Tukholman saaristoon Utön saarelle. Näyttelyiden sisällöt sovitetaan paikallisiin tarpeisiin, mutta molemmat edistävät yhteisen saaristoalueen houkuttelevuutta matkakohteena.

  Turussa näyttely nostaa esiin saariston kärkikohteita sekä valikoituja teemoja esimerkiksi vastuulliseen matkailuun, ainutlaatuiseen luontoon ja Itämeren suojeluun liittyen. Näyttelyssä panostetaan elämyksellisyyteen moniaistisuutta ja uusia teknologioita hyödyntäen. Näyttelyssä voi kuulla tarinoita saariston elämästä, kokea aidontuntuisen saaristoelämyksen sekä oppia saariston luonnosta ja Itämeren tilasta. Näyttely aukeaa alkuvuodesta 2021.

  Tukholmassa Utön saarelle rakennetaan ulkoilmanäyttely, joka esittelee paikallista kulttuurihistoriaa ja luontoa sekä saariston mahdollisuuksia.

  Hanke käynnistyi huhtikuussa 2019 ja päättyy kesäkuussa 2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,46 miljoonaa euroa, ja 75 % rahoituksesta eli 1,1 miljoonaa euroa tulee Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Muita rahoittajia ovat Turun kaupunki ja Stockholm Archipelago Foundation (Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län).

  Asiasanat: