Asioi verkossa

  • Arkistopalvelut
    Voit tilata kiinteistötoimialan arkistovastaavilta maksullisia asiakirja- ja sopimuskopioita sekä selvityksiä, esim. vuokrasopimus- ja kauppakirjajäljennöksiä.
     
  • Arsnet
    Kulttuuriosaajien tietopankista löytyy tällä hetkellä yli 1000 ammattilaista kaikilta taiteen ja kulttuurin alueilta. Etsi vaikkapa esiintyjä juhliisi.
  • Bussikortin lataaminen verkossa
    Voit maksaa bussikorttimaksun verkkopalvelussa.
     
  • Bussit ja aikataulut
    Turun paikallisliikenteen linja-autojen aikataulupalvelulla voit etsiä haluttujen pysäkkien aikatauluja, luoda pikavalintoja tärkeiden pysäkkien aikatauluista sekä avata päivittyvän aikataulunäkymän joko matkapuhelimeen, tietokoneen ruudulle tai esimerkiksi aulatelevisioon.
     
  • eTerveyspalvelut
    Voit varata vastaanottoajan osaan kaupungin terveyspalveluista. Voit lähettää kysymyksen terveydentilastasi omalle asiantuntijalle, esim. omalääkärille. Voit saada tiedotteina esim. laboratoriovastauksia ja hoito-ohjeita.
     
  • Kartta-aineistot ja maastomittaukset
    Palvelun kautta voit tilata kartta- ja paikkatietoaineistoja ja maastomittauksia.
     
  • Liikunta-avustukset
  • Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat, erityisryhmien yhdistykset, eläkeläisyhdistykset, maahanmuuttajayhdistykset sekä lähiliikunnan edistämiseen myös asunto- ja kiinteistöyhdistykset voivat hakea liikunta-avustuksia Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksesta. Hakemukset voi täyttää myös netissä. 
     
  • Liikuntavuorojen varaaminen
    Voit selata liikuntapaikkojen varaustilannetta. Voit varata vuoron netissä tai tehdä varauksen asiakaspalvelussa.
     
  • Palaute
    Voit antaa palautetta kaupungin palveluista.
     
  • Rakentamisen luvat (eLupa) 
    Sähköinen palvelu on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille (B-, A- tai AA-luokan suunnittelija). Järjestelmän kautta voi hoitaa rakennusluvat, toimenpideluvat, purkamisluvat ja -ilmoitukset, maisematyöluvat, suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamispäätökset. Lisäksi järjestelmän kautta voidaan toimittaa pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia rakennusvalvontaan (pdf/A-muodossa) sekä materiaalia kaupunkikuvaneuvottelukuntaan.
     
  • Suun terveydenhuollon sähköinen asiointi
    Haluatko varata ajan suun terveyden tutkimukseen tai siirtää, perua tai tiedustella jo varattua hoitoaikaasi? Voit asioida suun terveydenhuollon ajanvarauksessa sähköisen asiointipalvelun kautta, puhelimitse tai tekstiviestillä
     
  • Sähköiset energiapalvelut
    Voit ilmoittaa sähkölukemasi, tehdä osoitteenmuutokset ja sähkösopimukset verkossa
     
  • Toimitukset ja tonttijaot
    Sähköinen palvelu on tarkoitettu kiinteistötoimitusten hakemiseen.
     
  • Tonttien varauspalvelu
    Voit selata ja varata vapaita tontteja verkossa.
     
  • Toimeentulotuen Omapalvelu
    Omapalvelun kautta voit hakea toimeentulotukea, saada toimeentulotukipäätöksen sekä saada tiedoksi ja vastata lisäselvityspyyntöön. Lisäksi voit palvelussa seurata toimeentulotukihakemuksen käsittelyn tilaa, tarkastella toimeentulotuen maksuja ja päivittää yhteystietojasi.
     
  • Turun seudun karttapalvelu
    Voit mitata omat matkasi tai tarkistaa bussien reitit, etsiä osoitteet, virastot tai yritystontit.
     
  • Vammaispalvelujen ja tukitoimien hakeminen
    Lakisääteisiä vammaispalveluja sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluja voi hakea sähköisesti.
     
  • Vaski-verkkokirjasto
    Uusi lainasi ja muokkaa tietojasi verkkokirjastossa. Voit myös lainata e-aineistoja.
     
  • Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi
    Perhe voi hakea lapselle päivähoitopaikkaa, ilmoittaa lapsen esiopetukseen, muuttaa yhteystietojaan, antaa suostumuksensa korkeimpaan maksuun tai irtisanoa hoitopaikan.
     
  • Velkaneuvonnan digitaalinen asiointi
    Turun kaupungin velkaneuvontatoimisto ottaa käyttöönsä digitaalisen asioinnin 19.10.2015 alkaen. Jatkossa asiakkaaksi pääsee puhelinpäivystyksen lisäksi myös sähköisesti, portaalin kautta osoitteesta https://lomakkeet.turku.fi/velkaneuvonta. Lomake tulee myös ruotsinkielisenä.
     
  • Venepaikkojen varauspalvelu
    Voit varata Turun kaupungin venepaikkoja ja veneiden talvisäilytyspaikkoja sekä hallinnoida omia varauksia.
     
  • Verkkolaskutus
    Yritykset voivat maksaa laskuja sähköisesti
     
  • Vesimittarien luenta
    Voit ilmoittaa vesimittarilukemasi verkossa.
     
  • Wilma
    Wilmassa on omat sivunsa ja toimintonsa opettajille, huoltajille, lukion opiskelijoille ja koulun hallintohenkilöstölle. 
     
  • Yleisten alueiden luvat
    Sähköinen palvelu on tarkoitettu Turun kaupungin kaivu-, aitaamis-, sijoituslupien hakemiseen.