Asioi verkossa

Asuminen ja ympäristö

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit lähettää pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuksen.

Rakentamisen luvat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Järjestelmän kautta voit hoitaa seuraavia:

 • Kaupunkikuvamateriaali
 • Maisematyölupa
 • Poikkeamispäätös
 • Purkamisilmoitus
 • Purkamislupa
 • Purkaminen rakennustunnukseton rakennus
 • Puunkaato ennakkokysely ja maisematyölupa
 • Rakennuslupa
 • Suunnittelutarveratkaisu
 • Toimenpidelupa

Lisäksi järjestelmän kautta voidaan toimittaa pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia, maalämpö (enintään 3 kaivoa) rakennusvalvontaan (pdf/A-muodossa) sekä materiaalia kaupunkikuvaneuvottelukuntaan.

Seudullinen joukkoliikenne (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Fölin, seudullisen joukkoliikenteen sivuilla voit ladata ja maksaa bussikorttimaksun verkkopalvelussa. Turun paikallisliikenteen linja-autojen aikataulupalvelulla voit etsiä esimerkiksi haluttujen pysäkkien aikatauluja, luoda pikavalintoja tärkeiden pysäkkien aikatauluista sekä avata päivittyvän aikataulunäkymän.

Fölin nettilataus (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Bussikortin lataaminen verkossa
 • Föli työmatkakortti
Bussit ja aikataulut (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Föli bussit kartalla
 • Föli mobiilisovellus
 • Föli pysäkkiaikataulut
 • Föli reaaliaikaiset lähdöt
 • Föli reittiopas
 • Föllärit

Sähköiset energiapalvelut (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit ilmoittaa sähkölukemasi, tehdä osoitteenmuutokset ja sähkösopimukset verkossa.

Teknisen sektorin tilauspalvelu (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit tilata kaupunkiympäristöön liittyviä maksullisia asiakirja- ja sopimuskopioita sekä selvityksiä. Esimerkiksi seuraavia:

Arkistopalvelut (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Historialliset painetut kartat
 • Ilmakuvajäljennökset
 • Karttajäljennökset
 • Kauppakirjajäljennökset
 • Maanvuokrasopimusjäljennökset
 • Maksuttomat kartta-aineistot opiskelijoille
 • Rasitteet ja käyttöoikeudet jäljennökset
 • Toimitusasiakirjajäljennökset
 • Toimielinten pöytäkirjat liitteineen
Kartta-aineistot ja maastomittaukset (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Kantakartta
 • Kiinteistötiekartta
 • Opaskartta
 • Ortoilmakuva
 • Rakennuslupakartta
 • Suunnittelukartta
Kiinteistörekisteri (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Kiinteistörekisteriote
 • Lainhuutotodistus
 • Rasitustodistus
Paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Aidan merkitseminen
 • Rajan osoittaminen
 • Rakennuksen paikan merkintä
 • Sijaintikatselmus
 • Sijaintikatselmus, maalämpökaivo
Muut asiat (linkki avautuu uuteen välilehteen)
 • Johtokarttaote
 • Rakennuspiirustukset

Toimitukset ja tonttijaot (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sähköinen palvelu on tarkoitettu kiinteistötoimitusten hakemiseen. Voit hakea sähköisessä palvelussa seuraavia kiinteistötoimituksia:

 • Halkominen
 • Rajankäynti
 • Rasitetoimitus
 • Tilan rekisteröinti tontiksi
 • Tontin lohkominen
 • Tontin tunnusmuutos
 • Tonttijako
 • Tonttijaon muutos

Tonttihaku tai tonttien varauspalvelu (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit selata ja varata vapaita tontteja verkossa.

Turun seudun karttapalvelu (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Karttapalvelussa voit mitata omat matkasi tai tarkistaa bussien reitit, etsiä osoitteet, virastot tai yritystontit.

Varauspalvelut (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun kaupungin varauspalvelusta voit varata seuraavia:

 • Asukaspysäköintiluvat
 • Soutuvenepaikat
 • Veneiden talvisäilytyspaikat
 • Venepaikat

Lisäksi voit hallita omia varauksia.

Vesimittarien luenta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit ilmoittaa vesimittarilukemasi verkossa.

Yleisten alueiden luvat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sähköinen palvelu on tarkoitettu seuraavien palveluiden hakemiseen:

 • Aitaamislupa
 • Kaivulupa
 • Sijoituslupa
 • Työkohteiden ennakkoilmoitus

Ympäristöterveyden elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan ilmoituskaavakkeet

Turun kaupungin ympäristöterveyden elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan palvelussa voit ilmoittaa seuraavista:

 • toiminnan aloittamisesta
 • olennaisesta muuttamisesta
 • toiminnan lopettamisesta

Kulttuuri- ja liikunta

Kirjastopalvelut  

OmaKirjasto (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Helppokäyttöiselle Omakirjasto.fi-sivulle on koottu valikoima etäkäyttöisiä kirjastopalveluita sekä muita maksuttomia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita.

Turun kaupunginkirjaston asiakastietokoneiden ajanvaraus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun kaupunginkirjaston kaikissa toimipisteissä on asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita ja muita laitteita. Sivuilta voit varata käyttöösi asiakastyöasemia Turun ja Paimion kaupunginkirjastoihin.

Turun pääkirjaston maksullisten kokoustilojen varaus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivun kautta voit vuokrata Turun kaupunginkirjaston kokous-, tapahtuma- ja näyttelytiloja.

Turun kaupunginkirjaston maksuttomien tilojen ja laitteiden varaus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivun kautta voit varata Turun kaupunginkirjaston maksuttomia tiloja ja laitteita.

Turun kaupunginkirjaston ryhmäkäyntien ja asiantuntijaluentojen varaukset (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivuilta voit varata Turun kaupunginkirjaston palveluihin, arkkitehtuuriin, taiteeseen sekä kulttuurihistoriaan painottuvia kierroksia ryhmille.

Vaski-verkkokirjasto (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Uusi lainasi ja muokkaa tietojasi verkkokirjastossa. Voit myös lainata e-aineistoja.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden kurssi-ilmoittautumiset (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivulta löytyy lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Vimman ajankohtaisille kursseille.

Nuorisotilojen ja leirialueiden varaukset (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Nuorisopalveluiden varauspalvelun kautta voit:

 • täyttää leirialueen varaushakemuksen
 • täyttää nuorisotilan vakiovuoron hakemuksen
 • täyttää nuorisotilan yksittäisen vuorohakemuksen
 • selata Timmi-varauskalenterin nuorisotilojen ja leirialueiden varauksia

Huomioithan, että monitoimitilojen Ypsilon ja Syvälahti varaukset hoidetaan suoraan monitoimitilojen kautta.

Seikkailupuiston teatteriesitykset ja harrastetoiminta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivuilta löytyy jokaisen ajankohtaisen toiminnan kohdalta oma linkki. Toiminnat löytyvät myös tapahtumakalenterista.

Liikuntapalvelut

Liikunnan kurssi-ilmoittautumiset kaupungin liikuntalaitoksiin (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivun kautta pääset ilmoittautumaan kaupungin liikuntalaitosten kursseille, mm. kuntosaliharjoittelun ABC-kursseille.

Liikuntavuorojen varaaminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Voit selata liikuntapaikkojen varaustilannetta. Voit varata vuoron netissä tai tehdä varauksen asiakaspalvelussa. Voit esimerkiksi:

 • selata Timmi-varauskalenterin liikuntavuoroja
 • täyttää liikuntavuoron vakiovuoron hakemuksen
 • täyttää liikuntavuoron yksittäisen vuoron varaushakemuksen

Liikunta- tai seniorirannekkeen nettilataus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivulla voit ladata liikuntarannekkeen tai seniorirannekkeen sähköisesti.

Uimakoulujen ilmoittautumiset (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivun kautta pääset ilmoittautumaan Impivaaran ja Samppalinnan alkeisuimakouluihin.

Päivähoito ja koulutus

Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit:

 • hakea paikkaa varhaiskasvatukseen
 • ilmoittaa lapsen esiopetukseen
 • saada päätöksen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen paikasta.

Päikky (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelun kautta voit:

 • ilmoittaa muutoksista lukittuun kalenteriin
 • kopioida suunnitelman perheen toisille lapsille
 • seurata suunniteltua ja käytettyä hoitoaikaa
 • tallentaa oletussuunnitelmia
 • tehdä viikoittaisia hoitoaikavarauksia

Wilma (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Wilma on varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opiskelijahallinto-ohjelman www-liittymä ja mobiilisovellus. Huoltajat voivat esimerkiksi viestiä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa ja lukea tiedotteita.

Perusopetuksen sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen sähköinen asiointi

Wilma (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Wilma on varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opiskelijahallinto-ohjelman www-liittymä ja mobiilisovellus.

Opiskelijat voivat Wilman kautta:

 • lukea koulun tiedotteita
 • seurata suorituksiaan
 • valita kursseja
 • viestiä opettajien kanssa

Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat voivat Wilman kautta:

 • lukea koulun tiedotteita
 • seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja
 • viestiä opettajien kanssa

MobilTAI

Turun ammatti-instituutin oppilaan, opettajan ja työpaikkaohjaajan/yrityksen mobiilisovellus, jota käytetään työelämäjakson dokumentointiin ja näytönarviointiin. Kysy MobilTAI-sovelluksesta opettajaltasi.  

Aikuiskoulutuksen ja opistojen sähköinen asiointi

Turun suomenkielisen työväenopiston netti-ilmoittautuminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun suomenkielinen työväenopisto on Turun kaupungin oppilaitos, jossa voit opiskella yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteiskunnallisia opintoja.

Åbo svenska arbetarinstitut netti-ilmoittautuminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Åbo svenska arbetarinstitut, ”Arbis”, on Turun kaupungin vapaan sivistystyön puitteissa toimiva ruotsinkielistä koulutusta tarjoava kansalaisopisto.

Tapahtuma- ja yrityspalvelut

Turun seudun tapahtumakalenteri (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun seudun tapahtumakalenterista voit etsiä Turun alueen tapahtumia.

Tapahtumaluvat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tapahtumien järjestämiseen liittyy monia lupia ja ilmoituksia. Tarvittavien lupien määrä riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta.

Verkkolaskutus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Yritykset voivat maksaa laskuja sähköisesti.

Muut sähköiset palvelut

Avustusten haku (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Turun kaupunki tarjoaa avustuksia yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille palvelujen tai toiminnan tukemiseksi.

Kompassi, monikanavainen neuvonta ja ohjaus (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivuilta löydät palveluja Varsinais-Suomen maakunnan ikäihmisille.

Kuntalaisaloite (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteen Turun kaupungille sekä seurata ja kannattaa muiden tekemiä aloitteita.

Kuntarekry (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kuntarekryn sivuilta voit etsiä ja hakea Turun alueen avoimia työpaikkoja.

Osallistuminen ja vaikuttaminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivun kautta voit osallistua ja vaikuttaa seuraavien palveluiden avulla:

 • Asukasbudjetti
 • Kerro kantasi        
 • Palautepalvelu

Palvelukartta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivulta voit hakea Turun kaupungin palveluita ja toimipisteitä.  

Rekisteriselostejärjestelmä (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivulta löydät Turun kaupungin käyttämät henkilörekisterit.

Suomi.fi-viestit

Turun kaupungin palvelut, joissa suomi.fi-viestit:  Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut, rikosrekisteriote, parastapalvelua.fi, viranhaltijapäätös, työllisyyden palvelukokonaisuus: työllistämisehto, työllisyyden tuet, neuvolat, varhaiskasvatus, muu turvaposti kaupungille.

Tietopyyntö (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelu tukee tietopyyntöjen tekemistä ja mahdollistaa niiden tulosten ja valikoidun sisällön julkaisemisen

Tilojen vuokraus

Turun kaupungin vuokrattavat tilat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivun kautta voit varata erilaisia Turun kaupungin tiloja.

Hyvinvointitoimialan vuokrattavat tilat (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Sivun kautta voit varata Turun kaupungin hyvinvointitoimialan tiloja.