Askeleet terveelliseen arkeen

Terveys lienee meille jokaiselle tärkein hyvinvoinnin elementti. Se on sitä myös kansantalouden näkökulmasta. Siksi me keskitämme voimavarojamme kaupunkilaisten aktivoimiseen ja terveellisen elämäntavan mahdollistamiseen - lopputuloksena kaikki voittavat.

Turussa ehkäisevä työ on kaiken toiminnan kivijalka. Tavoitteenamme on vähentää kallista korjaavaa ja erityistyötä ja tehdä aktiivinen, terveellinen elämäntyyli mahdolliseksi kaikille. Yhtenä merkittävänä tavoitteenamme on liikalihavuuden vähentäminen.

Tavoitteisiin pyrimme edistämällä terveitä elämäntapoja ja tukemalla kaupunkilaisten oma-aloitteisuutta. Ihmisiltä voidaan edellyttää entistä enemmän vastuunkantoa itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan. Kaupungin roolikaan ei silloin ole ainoastaan palvelujen tarjoaja vaan terveellisen elämäntyylin mahdollistaja. Aktiivisuuden edistämisessä keskitytään erityisesti passiivisiin kuntalaisiin.

Turku luo hyvinvointia

Tutustu tarkemmin ja innostu seuraavista mahdollisuuksista:

Liikunnan palveluohjaus on maksuton apu liikunnan aloittamiseen. Eri puolilla Turkua järjestettävissä tilaisuuksissa kerromme aikuisille vasta-alkajille, mitä kaikkea Turussa voi harrastaa. Samalla on mahdollisuus jutella asiantuntijan kanssa liikuntasuosituksista ja kysellä vinkkejä oman harrastuksen aloittamiseen. Tarjolla on myös ilmaisia tutustumiskortteja liikuntaryhmiin.

Senioriranneke ja -kortti on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Kortilla pääsee kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. Ranneke on voimassa kuusi kuukautta kerrallaan.

Koko Turku ulkoilee -kampanja haastaa kaikki turkulaiset lisäämään liikettä arkipäivään. Tutustu tarkemmin:

Lisää mahdollisuuksia aktiiviseen vapaa-aikaan Turussa:

Turun kaupungilla on käynnissä useita hyvinvointia edistäviä hankkeita:

Esimerkiksi kaikkien peruskoululaisten tuodaan toimintaan Liikkuva koulu -ohjelmalla, jonka myötä Turun kouluissa suunnitellaan koulupäivät uudella tavalla. Oppituntien aikana istutaan vähemmän ja opetuksessa hyödynnetään enemmän toiminnallisia menetelmiä. Välitunneilla oppilaita ohjataan liikkumaan oma-aloitteisesti tai ohjatuissa liikuntatuokioissa. Lapset ja nuoret otetaan aktiivisesti mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa.

Ohjelman kautta tavoitellaan pysyvää toimintakulttuurin muutosta. Se tarkoittaisi lasten liikunnallisen elämäntavan tukemista kaikkien kaupungin toimijoiden taholta: niin koulujen, kiinteistöpalvelujen kuin terveydenhuollonkin puolelta. Ohjelman toimintaa laajennetaan myöhemmin myös turkulaisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon sekä alle kouluikäisten lasten kerhotoimintaan.