Poikkeusolot ovat vaikuttaneet Asukasbudjetin toteutukseen. Ideointitilaisuuksiksi suunnitellut aluefoorumit jouduttiin peruuttamaan, minkä vuoksi asukkaita kuullaan nyt verkossa.

Asukasbudjetissa asukkaat nähdään omien asuinalueidensa asiantuntijoina. Siinä kuunnellaan turkulaisten näkemyksiä siitä, miten elinpiiriä, alueiden palveluja ja toimintaa voidaan edistää kaupunkilaisia hyödyttävällä tavalla.

Asukasbudjetin käynnissä olevaa ehdotusvaiheen ideointia helpottamaan on avattu Nappi Naapuri -verkkosivut. Jokaisella suuralueella on oma sivu, jolla asukkaat voivat keskustella erilaisista tavoista edistää asuinalueensa hyvinvointia.

– Palvelu tuo turkulaiset virtuaalisesti yhteen, vaikka fyysisesti emme nyt samaan tilaan pääsekään. Sivustoilla voi keskustella muiden asukkaiden kanssa tai kysyä neuvoa aluetyöntekijöiltä, jotka vastaavat kysymyksiin ja opastavat ehdotusten tekemisessä. Osallistua voi silloin, kun se itselle parhaiten sopii, kertoo aluetyönkehittäjä Katri Arnivaara.

Keskusteluja voi käydä koko Asukasbudjetin ehdotusvaiheen ajan 17.5.2020 saakka.

Nappi Naapuri -sivustoa voivat käyttää kaikki sinne rekisteröityvät asukkaat. Alle 13-vuotiaat tarvitsevat huoltajan suostumuksen.

Sivuston kautta järjestetään myös livetilaisuuksia, jolloin kaupungin aluetyöntekijät ovat tiettyinä aikoina keskustelemassa asukkaiden kanssa. Ajankohdat tilaisuuksille löydät Nappi Naapuri -palvelusta jokaisen suuralueen omalta Asukasbudjetti-sivulta.

Nappi Naapuri -sivusto toimii vain yhteisöjen ideointipaikkana. Valmiit ehdotukset viedään Asukasbudjetin omalle sivustolle asukasbudjetti.turku.fi

Ehdotuksia kehitetään verkkotilaisuuksissa

Ne asukkaat, jotka jättävät kriteerit täyttävän ehdotuksen Asukasbudjetti-sivustolle, saavat kutsun sähköpostin kautta virtuaaliseen kehittämistilaisuuteen. Kutsussa on ohjeet tilaisuuteen liittymiseen. Kaupungin työntekijät vetävät tilaisuuksia, ja asiantuntijat vastaavat niissä kysymyksiin sekä ohjeistavat kustannuksien määrittelyssä. Itse kehittäminen tapahtuu kuitenkin asukkaiden taholta.

Tilaisuuksissa kehitetyt suunnitelmat etenevät syksyllä 2020 toteutettavaan äänestykseen. Kaikki 13 vuotta tämän vuoden aikana täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset voivat äänestää.

Turun kaupunki toteuttaa äänestyksen voittaneet suunnitelmat vuoden 2021 aikana.

Tarkemmat tiedot Asukasbudjetista ja sen vaiheista on koottu sivustolle asukasbudjetti.turku.fi