Asumisoikeusasunnot

Hae asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa

Mikä on asumisoikeusasunto?

Asumisoikeusasuminen on omistus- ja vuokra-asumisen väliin sijoittuva asuntojen hallintamuoto. Asukas maksaa asumisoikeusmaksuna 15 % asunnon hankintahinnasta ja asumisaikana kuukausittain käyttövastiketta. Asumisoikeusasunnon asumisturva vastaa omistusasunnon asumisturvaa, vaikka sitä ei voi lunastaa omaksi. Luopuessaan asumisoikeudesta asiakas saa takaisin sijoittamansa asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

Miten hakea asumisoikeusasuntoa?

Asumisoikeuden saamiseen vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä. Tämän lisäksi hakija ei saa omistaa Turussa kohtuullisen asumistason mukaista asuntoa tai varallisuutta hankkia tarvettaan vastaava asunto. Asumisoikeusasunnon tarve-ehto ei koske 55 vuotta ja sitä vanhempia hakijoita. Myöskään asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavalta ei tarve-ehdon täyttämistä vaadita.

Asunnon hakua varten tarvitaan järjestysnumero, jonka saa Turussa sijaitsevien asuntojen osalta kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden asuntotoimesta. Ensisijaisesti järjestysnumeroa haetaan täyttämällä ja lähettämällä sähköinen järjestysnumeron hakulomake. Asumisoikeusasuntoihin on jatkuva haku. Lisäksi on jätettävä asuntohakemus sille talonomistajalle, jonka omistamasta talosta haluaisi asumisoikeusasunnon.

Uusi asumisoikeuslaki tuli voimaan 1.1.2022.

Uuden lain myötä asumisoikeusasuntoon tarvittavan järjestysnumeron hakeminen muuttuu. Lain toimeenpano tapahtuu vaiheittain kahden vuoden siirtymäaikana.

Kunta myöntää järjestysnumeroita 31.8.2023 saakka. Kunnan myöntämät järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 saakka.

1.9.2023 alkaen järjestysnumeroa haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA). Numero on valtakunnallinen ja voimassa 2 vuotta.

Siirtymäaikana 1.9.–31.12.2023 asuntoa voi hakea joko kunnan tai ARAn numerolla. Kunnan numerolla voi hakea asuntoa vain numeron myöntäneen kunnan alueelta. Kunnan myöntämällä numerolla on paikallisesti etusija asuntoa haettaessa.

1.1.2024 alkaen asuntoa voi hakea vain ARAn järjestysnumerolla. Lue lisää ARAn ja Ympäristöministeriön sivuilta:

Lisätietoja asumisoikeusasumisesta antaa: