Ikääntyvän asumisen ennakointi ja varautuminen

Lisätietoa:

Korjausneuvonta VTKL – Varsinais-Suomi

https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta/miten-haen-korjausneuvontaa

Turun kaupungin neuvonta ja ARA-hakemukset

 • erityisryhmien investointiavustukset
 • hissiavustukset - taloyhtiöille
 • korjausavustukset – ikääntyneiden ja vammaisten kotitalouksille
 • liikuntaesteavustukset

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/neuvonta-ja-avustukset/avustukset

Ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus

www.turku.fi/palvelutori 

www.asiakasneuvonta.fi

Kotitalousvähennys

www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Muita linkkejä

https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/hyv%C3%A4-arki/asuminen

www.ymparisto.fi/fi-fi/asuminen/Ikaantyneiden_asuminen

www.esteeton.fi

www.ikainstituutti.fi/asumisen-ennakointi-ja-varautuminen/

Iän karttuessa on hyvä tarkastella omaa asumistaan. Ovatko oma koti ja asuinympäristö sellaisia, että siellä on hyvä asua ja elää silloinkin, jos oma tai perheenjäsenen toimintakyky muuttuu? Oletko tullut ajatelleeksi, että asumisella on suuri merkitys siihen, miten arki sujuu ja tuntuuko se mielekkäältä? Hyviä tarkistuspisteitä asumisen suhteen ovat elämäntilanteiden muutokset, kuten perhekoon pieneneminen tai eläkkeelle jäänti.

Asumisen tarkastelussa on hyvä huomioida esimerkiksi seuraavia seikkoja:

 • asunnon koko ja esteettömyys
 • onko asunnossa paljon portaita ja kynnyksiä
 • onko kerrostalossa hissi
 • asumiseen liittyvien huoltotöiden (esimerkiksi pihatyöt tai lämmitys) määrä
 • asumiseen liittyvät korjaustarpeet
 • asunnon sijainti suhteessa palveluihin, harrastuksiin ja lähiliikenteen pysäkille
 • onko asuinympäristössä liikkuminen helppoa, turvallista ja miellyttävää
 • tukeeko asuinympäristö sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä
 • onko nykyinen asunto muutostöiden avulla sopiva asumismuoto

Asumisen arvioinnin avuksi on olemassa paljon tietoa ja lyhyitä testejä, joiden avulla kiinnitetään huomiota asuntoon ja asuinympäristöön siitä näkökulmasta, että asuminen olisi tulevaisuudessa itselle sopivaa.

Tietoa asumisen ennakoinnista ja varautumisesta löydät esimerkiksi seuraavien linkkien kautta:

Asumisen ennakointi ja arviointi