Jätehuolto

Kotitalouden jätehuolto

Turussa jokaisella vakituisella tai vapaa-ajan asuinkiinteistöllä tulee olla käytössään jäteastia polttokelpoiselle jätteelle. Kiinteistönhaltija hankkii jäteastian tyhjennykset valitsemaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Myös sako- ja umpikaivon tyhjennyksen kiinteistönhaltija kilpailuttaa itse.

Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien yhdyskuntajätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä sekä jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon käytännön toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta.

Löydät tietoa jätehuoltopalveluista, jätteen vastaanottopaikoista, jätteiden lajittelusta ja jätemaksuista Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sivuilta.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii alueen jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltoviranomainen antaa kunnan jätehuoltomääräykset, päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista, hyväksyy jätetaksan, määrää taksan mukaiset jätemaksut ja käsittelee maksuja koskevat muistutukset ja hakemukset. Lisäksi lautakunta seuraa kiinteistöjen liittymistä jätehuoltoon ja jätteenkuljetuksen järjestämistä alueellaan.

Ota yhteyttä Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan, kun:

  • haluat hakea muutosta jätemaksuun
  • haluat hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä
  • haluat ilmoittaa kimppa-astiasta eli naapureiden kanssa yhteisestä jäteastiasta
  • haluat keskeyttää jätteenkuljetuksen yli puoleksi vuodeksi
  • haluat hyödyntää jätevesilietteitä maataloudessa tai kompostoida lietteitä kiinteistöllä

Löydät tietoa jätehuoltolautakunnasta, lomakkeet ja yhteystiedot lautakunnan sivuilta.

Jätehuollon valvonta

Turun kaupungin ympäristönsuojelu valvoo jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Ympäristönsuojelu valvoo kiinteistöjen, yritysten ja laitosten jätehuoltoa sekä roskaantumista. Valvontaa toteutetaan mm. yritystarkastuksilla sekä asukkaiden ilmoitusten perusteella. Yritys- ja laitoskäynneillä tarkastetaan jätehuollon lainmukaisuus sekä annetaan neuvontaa jätehuollon järjestämisestä ja hyötykäytön edistämisestä.

Ympäristönsuojeluun voi ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteen käsittelystä, kuten jätteiden poltosta, johon pitäisi puuttua, roskaantuneesta alueesta tai jätehuoltoon liittymättömistä kiinteistöistä.