Vesihuolto

Turun kaupungin omistama Turun Vesihuolto Oy vastaa kaikista Turun vesihuoltopalveluista hulevesiä lukuun ottamatta.

Hulevedet

Turun kaupunki vastaan hulevesijärjestelmästä Turussa. Yleisten alueiden puhtaanapitovelvoite ja talvikunnossapitovelvoite koskevat myös kiinteistön omistajaa ja haltijaa.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennys

Viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien asuntojen sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpikaivot tyhjennetään aina tarvittaessa. Tyhjennys sovitaan suoraan lietettä kuljettavan yrityksen kanssa. Tarjouksia kannattaa pyytää useammalta palveluntuottajalta.

Vesihuollon toiminta-alueet ja kehittämissuunnitelma 2018-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.10.2018 vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2018–2021 sekä Turun kaupungin vesihuoltolaitoksen eli Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen rajauksen (talousvesi ja jätevesi).