Vesihuolto

Turun kaupungin omistama Turun Vesihuolto Oy vastaa kaikista Turun vesihuoltopalveluista hulevesiä lukuun ottamatta.

Turun Vesihuolto palvelee asiakkaita puhelimitse ma–to klo 9–12:

  • Sopimusasiat p. 02 263 32292
  • Laskutus p. 02 263 32163
  • Tekniset asiat p. 02 263 32293

Kaikki Turun Vesihuollon yhteystiedot löydät osoitteesta turunvesihuolto.fi.

Hulevedet

Turun kaupunki vastaan hulevesijärjestelmästä Turussa. Yleisten alueiden puhtaanapitovelvoite ja talvikunnossapitovelvoite koskevat myös kiinteistön omistajaa ja haltijaa.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennys

Viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien vakituisten asuntojen sakokaivot tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnoissa vähimmäistyhjennysväli riippuu siitä, onko kiinteistöllä vesivessa. Vesivessallisissa kohteissa saostussäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnoissa, joissa jätevesijärjestelmän saostussäiliöön tai pienpuhdistamoon ohjataan ainoastaan pesuvedet, saostussäiliö tai pienpuhdistamon lietesäiliö on tyhjennettävä vähintään joka toinen vuosi. Umpikaivot tyhjennetään aina tarvittaessa.

Tyhjennys sovitaan suoraan lietettä kuljettavan yrityksen kanssa. Tarjouksia kannattaa pyytää useammalta palveluntuottajalta.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella siirrytään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuosina 2021-2026. Uutinen 3.3.2021

 

Vesihuollon toiminta-alueet ja kehittämissuunnitelma 2018-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.10.2018 vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2018–2021 sekä Turun kaupungin vesihuoltolaitoksen eli Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen rajauksen (talousvesi ja jätevesi).