Kaava-aloite

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen hakeminen

Maanomistaja voi tehdä aloitteen omistamansa tai hallitsemansa kiinteistön/alueen kaavoittamiseksi tai kaavan muuttamiseksi.

Ennen aloitteen tekoa: Keskustele aluearkkitehdin kanssa muutoksen tarkoituksenmukaisuudesta ja mahdollisuudesta 

Aluearkkitehdit:

Satava-Kakskerralla ei ole aluearkkitehtiä. Osayleiskaavoitukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Andrei Panschiniin. Muissa alueen maankäyttöön liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Ville Erkkolaan.

Kartta: aluejaot kartalla

Asemakaava-aloite tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. Asemakaavan laatimis- ja kuulutuskulut sekä kaavan yhteydessä laadittavan tonttijaon kulut peritään anojalta. Kaupunki aikatauluttaa ja laatii asemakaavat. Kaavoitus kestää yleensä useita vuosia.

Yksityisen maata kaavoitettaessa laaditaan kaupungin ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus yksityisen osallistumisesta kaavan aiheuttamiin toteuttamiskustannuksiin. Sopimukset laatii Kaupunkiympäristötoimiala. Lisätietoja antaa Juha Lipponen.