Kaavoituksen tasot

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavat ohjaavat mm. asumisen, työpaikkojen ja puistojen sekä liikenteen sijoittamista kaupunkiin. Kaavoituksessa on kolme virallista tasoa; maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavaa.

Kaavoitusta ohjaa valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA).

Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Kunta laatii ja hyväksyy yleiskaavat ja asemakaavat.