Kaavoitusohjelmat

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 10.12.2019 yleis- ja asemakaavoitusohjelmat vuosille 2020-2023.