Keskustan kehittämissuunnitelma, Turun elävä keskusta -hanke 2007-2010

Vuosina 2007-2010 tehdyssä keskustan kehittämissuunnitelmassa  tutkittiin valmisteilla olleen rakennusperintöohjelman periaatteiden soveltamista käytäntöön. Kaksivuotisen projektin aikana selvitettiin keskustan rakennussuojelun kokonaistilanne ja tutkittiin kaupunkirakenteen kehittämisen ja laadukkaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena oli Turun ydinkeskustan kulttuuriympäristön säilyminen elävänä ja asumisen kannalta houkuttavana.

Turkulaiset haastettiin osallistumaan asuin- ja toimintaympäristönsä kehittämiseen  ja korttelien sisäistä yhteistyötä käynnisteltiin korttelifoorumien muodossa. Tavoitteena oli positiivisen muutoksen aikaansaaminen korttelitasolla. Osana vuorovaikutusprosessia haluttiin toisaalta välittää kaikille kaupunkilaisille tietoa Turun ainutlaatuisista kulttuurihistoriallisista arvoista sekä keskustaympäristön kehittämisen eri näkökulmista.

Loppuraportti

Keskustan kehittämissuunnitelma - keskustan rakennussuojelun ja täydennysrakentamisen yhteensovittaminen, Johanna Sääksniemi

Perusselvityskartat (kaupunginosat I-IX)

Osaselvitykset

Hissin lisääminen vanhaan asuinkerrostaloon - mahdollisuudet ja vaikutukset, Anna Hakula

Turun asuinkerrostalojen porrashuoneet - uhat ja mahdollisuudet, Henna Partanen

Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain aivan muuta - Turun keskusta-alueen ullakoiden ja asumisen mahdollisuudet, Anni Tamminen

Täydennysrakentamisen kustannukset ja hyödyt - kaupungin ja taloyhtiön näkökulma, Andrei Panschin

Turun keskustan kortteleiden piha-alueet – nykytila ja tulevaisuuden kuvia, Anna Bergman

Lapsiystävällinen Puolalanmäki - Turun Puolalanmäen puiston ja Iso-Puolalan toimintakeskuksen lapsi- ja nuorisoystävällisyyden kehittäminen, Emilia Horttanainen

Turvattomuuden tila – Turvattomuusmielikuvat ja niihin vaikuttavat tekijät Turun keskustassa, Saija Vahanne

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden Turun keskusta - viihtyisän ja urbaanin asuinympäristön edellytykset, tekijät ja mahdollisuudet, Sanna Forsell - Lyhennelmä (Työtä ei voida julkaista kokonaisuudessaan internetissä, koska kaikilta haastatelluilta ei ole saatu siihen lupaa.)

Keskustan rajat? Turun keskustan määrittyminen kaupankäynnin, asumisen, matkailun ja liikkumisen näkökulmista, Outi Pakarinen

Aurajoen merkitys Turun kaupunki-identiteetille, Jenna Kostet

Asuminen Turun keskustassa -  Asumispreferenssit, asumisviihtyvyys ja asuinpaikan valinta, Antti Vasanen

'Kyl oma koti o paras paikk´ maailmas' - Turkulaisten yli 65-vuotaiden näkökulmia keskusta-asumiseen ja siellä liikkumiseen, Elina Keloniemi-Hurttila

Asiasanat: