Liikenne- ja katusuunnittelu

Liikennesuunnittelulla tarkoitetaan katujen liikennejärjestelyperiaatteiden sekä liikennevirtojen ohjaamisen suunnittelua. Suunnittelulla ratkotaan esim. paljonko varataan tilaa autoliikenteelle, rakennetaanko polkupyörä- ja jalankulkuliikenteelle omat väylät erilleen autoliikenteestä ja mihin sijoitetaan suojatiet ja linja-autopysäkit. Suunnitelma liikenteen järjestelyistä (liikennesuunnitelma) on pohjana katusuunnitelman ja kadunrakennussuunnitelman laadinnassa.

Liikennesuunnitelmien toteutukset näkyvät käytännössä mm.

  • liikennejärjestelyinä (mm. kaistajärjestelyt)
  • suojateinä
  • liikennemerkkeinä
  • hidasteina
  • nopeusrajoituksina
  • liikennevaloina
  • liikenneympyröinä

Katusuunnittelu tarkoittaa kadun- ja liikennealueiden rakenteiden teknistä suunnittelua rakentamista sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittamista varten. Esim. katujen korkeus, pintamateriaalit, kivetykset, hidasteet ja valaisinpylväät. Katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille.

Vireillä ja nähtävillä olevat liikenne- ja katusuunnitelmat löytyvät kuulutuksista:

 

Asiasanat: