Viheraluesuunnittelu

Viheraluekohteita

Anna palautetta puistoista ja viheralueista

 

Viheraluesuunnitelmia laaditaan puistojen ja viheralueiden rakentamista varten.

Katualueiden istutukset suunnitellaan osana kadunrakennussuunnitelmaa.

Suunnittelukohteita ovat esimerkiksi

  • puistot
  • leikkipuistot
  • koirapuistot
  • katujen istutusalueet

Viheraluesuunnitelmat laaditaan Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkiympäristön toteutussuunnittelussa. Suunnitelmat hyväksyy Kaupunkiympäristölautakunta ja niitä toteutetaan vuotuisen investointiohjelman mukaisesti.