Vireillä olevat yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja siten se on osa kaupungin kehittämisstrategiaa. Yleiskaava ohjaa tarkempaa suunnittelua, jotta yksityiskohtaiset toimenpiteet tukisivat paremmin yhteisiä päämääriä.

Yleiskaavatyötä ohjaa maakuntakaava. Yleiskaava puolestaan ohjaa asemakaavoitusta.

Yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle. Osayleiskaava voidaan laatia vain tiettyä aluetta tai teemaa koskevaksi.

Koko kaupungin yleiskaava

Osayleiskaavat