Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava

Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava
Diaarinumero: 715-2007
Kaavatunnus: 4/2007
Valmistelija: Jani Eteläkoski

Päätöksenteon vaiheet

  • Kaupunginhallitus hyväksyi 21.6.2010 § 394 lausuntojen ja kannanottojen johdosta tehdyt toimenpide-ehdotukset laadittavan osayleiskaavaehdotuksen pohjaksi.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi 28.4.2008 § 259 kaavaluonnoksen ja asetti sen julkisesti nähtäville.
    • Kaavaluonnos oli nähtävillä 19.5. - 17.6.2008

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava lentoaseman ympäristöön. Kokonaisuuteen kuuluu alueita sekä Turun että Ruskon kunnan (Ruskon eteläosan osayleiskaava) puolella. Rusko laatii omien alueidensa kaavaa yhdessä konsultin kanssa, mutta kunnat tekevät yhteistyötä yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Turun osalta osayleiskaavan tärkeimmät tavoitteet ovat lentoaseman kehittäminen sekä uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden muodostaminen. Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa vuonna 2010. Tämän jälkeen hanke on odottanut erilaisia selvityksiä Pomponrahkan Natura-alueeseen liittyen.

Kaupunginosa/Alue: