Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035

Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035 
Diaarinumero: 3534-2007 
Kaavatunnus: 14/2007
Valmistelijat: Jani Eteläkoski, Turku ja Juha Mäki, Lieto 
Piirtäjä: Jimi Antikainen 

Missä mennään 

  • Kaupunginhallitus hyväksyi 1.2.2010 § 89 osayleiskaavaluonnoksen asettamisesta julkisesti nähtäville. 
    • Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.2. - 16.3.2010
  • Kaavaluonnos ja ulkoilureittisuunnitelmaluonnos olivat nähtävillä 2.-31.5.2017 
  • Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2017 § 147 osayleiskaavaluonnoksen ja ulkoilureittisuunnitelmaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. 

 

Turun ja Liedon yhteisellä, oikeusvaikutteisena laadittavalla osayleiskaavalla tarkastellaan Maarian altaan itäpuolen maankäyttöä. Tavoitteena on mm. kehittää Jäkärlän ja Ilmaristen taajamia ja osoittaa niiden yhteyteen uusia asuinalueita taajamien välialueen jäädessä virkistysalueeksi. Osayleiskaavatyön kanssa rinnan valmistellaan ulkoilureittisuunnitelmaa, jonka avulla voidaan tarkemmin suunnitella virkistysalueiden ja Maarian altaan kehittämistä. Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty keväällä 2017. Kaavatyö jatkuu vuoden 2020 aikana osayleiskaavaehdotuksen valmistelulla. 

Alueella rakennuskielto ja toimenpiderajoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen määrääminen alueelle on katsottu tarpeelliseksi, koska muutoin alueella voi tapahtua sellaisia rakennustoimenpiteitä, jotka saattavat huomattavasti vaikeuttaa kaavoituksen toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa 25.9.2021 asti.