Satava-Kakskerran osayleiskaavan selvitykset

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotusta tarkistettiin saatujen muistutusten perusteella. Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2020 § 217 hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2019 § 502 hyväksyä muistutusten johdosta muutetun osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.1.11.2.2020.

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 § 274 hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.6.16.8.2019.

Luonnosvaihe

Kaupunginhallitus päätti 8.5.2017 § 201 hyväksyä osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi ja asettaa sen julkisesti nähtäville ja lausunnoille.

Selvitykset

Muu materiaali