Yleiskaava 2029

Yleiskaava 2029 ehdotus

Diaarinumero: 13278-2012
Kaavatunnus: 1/2009
Valmistelija: Andrei Panschin
Piirtäjä: Matilda Laukkanen

MISSÄ MENNÄÄN?

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupunkiympäristön ja liikenneratkaisujen kehittämistä sekä eri toimintojen yhteensovittamista. Tavoitteena on toimiva ja taloudellinen sekä turvallinen ja viihtyisä, eheä yhdyskuntarakenne.

Nykyinen yleiskaava (Yleiskaava 2020) on tullut voimaan vuonna 2004. Uuden yleiskaavan valmistelua ohjaavat Turku 2029 -kaupunkistrategia, kaupunkiseudun maakuntakaavat sekä kuntien yhteisesti laatima Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035. Yleiskaava 2029:n päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavan lähtökohtana on Kasvukäytävät-kehityskuva. Sen mukaisesti kaupungin kasvu suunnataan pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille.

Yleiskaava koostuu kahdeksasta kartasta ja kaavaselostuksesta. Kartalle 1 (Yhdyskuntarakenne) on koottu maankäytön aluevaraukset eli alueiden pääkäyttötarkoitusmerkinnät sekä kehittämisen pääpainoalueita kuvaavat strategiset merkinnät. Muilla kartoilla tarkennetaan maankäytön eri teemoja asumiseen, palveluihin ja elinkeinoihin, liikenteeseen, vesien hallintaan, yhdyskuntatekniikkaan sekä viher- ja kulttuuriympäristöön liittyen.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Jokaisella on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, ottaa kantaa ja arvioida kaavoituksen vaikutuksia. Kaavan etenemistä voi seurata tämän nettisivun kautta.

Lisätietoja kaavasta antaa yleiskaavaa valmisteleva yleiskaavainsinööri Andrei Panschin.