Hirvensalon osayleiskaava 2020

Hirvensalon osayleiskaava 2020 
Diaarinumero: 4381-1997 
Kaavatunnus: 7/1997
Tullut voimaan: 15.06.2002

Hirvensalon osayleiskaavan 2020 tärkeimpänä tavoitteena on ollut mahdollistaa kaupungin laajeneminen vetovoimaisimpaan kasvusuuntaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta kaupunkirakenteellisesti, ekologisesti, kokonaistaloudellisesti ja ympäristöllisesti hyväksyttävällä tavalla. Tavoitteena on ollut myös eheyttää saaren nykyistä rakennetta tarjoamalla edellytyksiä asumisen ohella myös palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. Tärkeänä tavoitteena on lisäksi ollut pyrkiä säilyttämään Hirvensalon saaren historiallinen erikoisluonne erityisesti luonnon- ja kulttuuriympäristön, maiseman ja rantojen suhteen.  

Kaava-alue käsittää Hirvensalon saaren lisäksi saareen läheisesti liittyviä pikkusaaria sekä saarten ulkopuolisia vesialueita. Kaava-alueen laajuus on kaikkiaan noin 1300 hehtaaria.