Yleiskaava 2010 (oikeusvaikutukseton)

Yleiskaava 2010 (oikeusvaikutukseton) 
Diaarinumero: 88-1994 
Kaavatunnus: 43/1992
Tullut voimaan: 05.06.1995 

Huom: Yleiskaava 2010, joka on hyväksytty valtuustossa 1995 ns. ensimmäisen asteen yleiskaavana, ei ole oikeusvaikutteinen maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla. Yleiskaava 2010 on voimassa niiltä osin, kuin Yleiskaava 2020 ei ole lainvoimainen. Yleiskaava 2020 on tullut voimaan kesällä 2001 muilta kuin valituksenalaisilta osilta. 

Ympäristöministeriö 14.10.1997: Yleiskaavan 2010 hyväksymistä koskevat valitukset. Ympäristöministeriö hyväksyy valitukset siltä osin kuin ne koskevat lentokentän viereisiä teollisuus- ja palvelualuevarauksia, Raisionjokilaakson palvelualuevarauksia sekä Maarian alueella olevaa vankilalle osoitettua erityisaluevarausta ja kumoaa kaupunginvaltuuston päätöksen näiden alueiden osalta, mutta muutoin hylkää valitukset.