Yleiskaava 2020

Yleiskaava 2020 
Diaarinumero: 1724-1996 
Kaavatunnus: 45/1999
Tullut voimaan: 29.05.2004 

Huom: Kaavaan on tehty oikaisuluontoinen korjaus lainvoimaisuuden jälkeen. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Yleiskaava 2020:n 11.12.2000 ja uudelleen 18.6.2001 ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen vuoksi. Yleiskaava on kuulutettu lainvoimaiseksi 28.7.2001 niiltä osin, joita valitukset eivät koskeneet. Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 20.12.2002 kumonnut yleiskaavapäätöksen Pansion ja Pomponrahkan alueiden osalta. Edelleen korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 5.5.2004 hylännyt muut valitukset, mutta kumonnut Raisionjokilaakson itärannan PK-aluetta koskevat päätökset. Ks. lainvoimainen kaavakartta. 

Yleiskaava 2020 on koko kaupunkia koskeva yleispiirteinen yleiskaava.