Kaivuluvan hakeminen

Tehtäessä maankaivu-, täyttämis- ja kadunpäällystämistöitä kadulla, puistossa tai muulla yleisellä alueella on työstä vastaavan tehtävä kaivuilmoitus liikennejärjestelysuunnitelmineen.

  1. Ennen kaivutöiden aloittamista on selvitettävä kaikkien johtojen ja kaapeleiden sekä muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti kaupungin johtokarttapalvelusta ja Johtotieto Oy:stä.
  2. Kaivutöitä ei saa aloittaa ennen kuin kaupungin lupapäätös on saatu. Jätä ilmoitus siis ajoissa, sillä suullisia aloituslupia myönnetään ainoastaan hätätöihin. Äkillisistä korjaustöistä ilmoitetaan kaupungin valvojalle mahdollisimman nopeasti.
  3. Ilmoita kaivutöistä joko sähköisellä lupahakemuksella tai asioimalla kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä (Turku-piste, Puolalankatu 5). Älä unohda suunnitelmapiirrosta ja liikennejärjestelysuunnitelmaa (tai tyyppikuvaa).
  4. Työn valmistuttua ilmoita siitä kirjallisesti eLupa-viestillä tai sähköpostilla katuluvat.kila@turku.fi .

Huom! Uutta johtoa, laitetta tai rakennelmaa sijoittaessa on ensin hyväksytettävä sijoitussuunnitelma.

Kaivumaksu

Kaivumaksusta on säädetty Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 10.5.2017 § 216 päätöksessä ja se koostuu tarkastus- ja valvontamaksusta ja alueen käyttömaksusta. Käyttömaksun suuruus määräytyy kaivamisajan, alueen laajuuden ja alueen keskeisyyden perusteella. Käyttömaksut löytyvät kaivutöiden maksuluokat -dokumentista ja alueet kaivutöiden maksuluokkakartasta. 1.9.2017 alkaen käsittely- ja valvontamaksut ovat 200 € käytettäessä sähköistä asiointipalvelua (eLupa) tai 250 € paperisen ilmoituslomakkeen jättämisestä Puolalankatu 5 asiakaspalveluun (Turku-piste). Kaivualueen käyttömaksu alle 60m2 työmaassa on 30 €/vrk maksuluokassa I, 20 €/vrk maksuluokassa II ja 10 €/vrk maksuluokassa III.

Kaivuohjeita

Lisätietoja kaivutöistä