Tapahtumaluvat

Sähköinen tapahtumalupa

Olemme ottaneet sähköisen tapahtumalupahakemuksen käyttöön 3.1.2019.

Tapahtumaluvat

Milloin tapahtumaan tarvitaan kaupungin lupa?

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin ja myyntitilaisuuksiin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Jos tilaisuus halutaan järjestää Turun kaupungin omistamalla yleisellä alueella, esimerkiksi puistossa, kadulla tai torilla, lupaa haetaan Turun kaupungilta ensisijaisesti sähköisestä lupapalvelusta.

Siirry lupapalveluun tästä tai mene osoitteeseen www.turku.fi/luvat.

Halutessasi voit hakea lupaa myös täyttämällä Tapahtumailmoituslomakkeen (pdf).

Hakemus palautetaan osoitteeseen: 
Turun kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala / Tapahtumat
PL 11, 20101 Turku

tai sähköpostin liitteenä kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi.

Liikuntapaikkojen tapahtumaluvat myöntää Liikuntapalvelukeskus.

Tapahtumasta on tehtävä seuraavat ilmoitukset:

  • Yleisötilaisuuden järjestäjän on ilmoitettava tilaisuudesta kirjallisesti poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Myydäänkö tapahtumassa elintarvikkeita?

Aiheutuuko tapahtumasta melua?

Tilapäisen melun torjunnasta ja äänentoistolaitteiden käytöstä saa neuvoja kaupunkiympäristötoimialan Ympäristönsuojelutoimistosta. Akustiseen katusoittoon ei tarvita lupaa. Järjestyslaki kieltää kuitenkin häiritsevän metelöinnin. Katso tarkemmat ehdot, milloin meluilmoitus on tehtävä, alempana olevasta linkistä.

Anniskellaanko tapahtumassa?

Mielenosoitukset

Kuvausluvat

  • Kuvauksia varten (tv, elokuva) tarvitaan maanomistajan lupa. Mikäli elokuvan kuvaaminen yleisellä paikalla rajoittaa muiden liikkumista tai aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, tehdään ilmoitus poliisille, poliisin lupaneuvontaan.

Ilotulitusluvat

  • Ilotulituksen tai tulinäytöksen järjestämiseen tai pyroteknisten tehosteiden käyttöön tarvitaan maanomistajan lupa. Ilotulitteiden käytöstä tapahtumien aikana ilmoitetaan kirjallisesti ilotulituslomakkeella pelastusviranomaiselle. Jos kyseessä on ilotulitusnäytös tarvitaan luvat myös poliisilta.
  • Lisätietoa pelastuslaitoksen sivulta

Mistä saa sähkön ja veden tapahtumaan?

  • Tapahtumasähkö tilataan Turku Energialta, palvelunumero 02 2628 111, sähköposti: asiakaspalvelu(a)turkuenergia.fi (vaihda (a)-merkin tilalle @-merkki). (Huom! tapahtumasähkö kannattaa tilata hyvissä ajoin, mielellään viimeistään viikkoa ennen. Turku Energia perii tilaajalta lisäkustannuksen, jos kytkentä tilataan liian lähellä toivottua ajankohtaa.)
    • Vanhalla Suurtorilla ja Läntisellä Rantakadulla olevien kaupungin sähköpisteiden osalta tiedustelut Kaisa Kauma-Laula
  • Vesi, Turun vesiliikelaitos, puh. 02 2633 2292.

Kuka vastaa tapahtuman jätteistä ja siivouksesta?

Jätteidenhuollosta ja tapahtuma-alueen siivouksesta vastaa tapahtumanjärjestäjä. Yli 1 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelma palautetaan Turun kaupungin ympäristönsuojeluun viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Suunnitelman voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai sähköisellä lomakkeella.

Lupiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä

Kaisa Kauma-Laula