Yksityistiet

Hakemus

Lisätietoja

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tieosakkaat voivat järjestäytyä tiekunnaksi, mikäli osakkaita on useita ja/tai tienpito konsensusperiaatteella alkaa käydä vaivalloiseksi.

Turun kaupunki jakaa vuosittain perusparannus- ja kunnossapitoavustuksia (noin 100 000€) Turun hallinnollisen alueen järjestäytyneille tiekunnille. Avustusasiat valmistellaan Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa ja avustuspäätökset tekee rakennus- ja lupalautakunta.

Kunnossapitoavustus

Kunnossapitoavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • tien höyläys ja lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta
 • niitto
 • auraus
 • aurausviitoitus
 • talvihöyläys
 • soran tai murskeen lisäys kulutuskerrokseen
 • ojien perkaus
 • muut näihin verrattavat työt, joiden tarkoitus on varmistaa tien päivittäinen liikennekelpoisuus

Hae kunnossapitoavustusta täyttämällä kunnossapitoanomus. Anomukseen tulee liittää:

 • ote maksuunpanoluettelosta (myös osakasluettelo ja siihen merkitty yksikkömaksu/yksikkö ja peritty vuosimaksu käy)
 • ote kuluvan vuoden tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta jossa on hyväksytty edellisen vuoden tilit
 • jäljennös tilinpäätöksestä (tuloissa eriteltävä saadut avustukset erikseen, perityt käyttömaksut, perityt perusmaksut ja perityt yksikkömaksut)
 • edellisen vuoden maksutositejäljennökset tien kunnossapitoon käytetyistä menoista

Palauta anomus kaupunkiympäristötoimialalle kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä.

Kunnossapitoavustukset myönnetään määrärahan puitteissa prosenttiavustuksina tiekunnan edellisen vuoden menoista. Lisäksi kaupunki myöntää ylimääräistä kunnossapitoavustusta ensisijaisesti harkinnan perusteella teille joilla on huomattava seudullinen merkitys koskien lähinnä läpikulkuliikennettä. Perusparannusavustuksien ja hallintokulujen laskuja ei hyväksytä kunnossapitoavustuksen pohjaksi.

Perusparannusavustus

Perusparannusavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus
 • tien oikaisu
 • tien korotus
 • maakivien poisto
 • kääntö- ja ohituspaikkojen rakentaminen
 • muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa

Perusparannusavustus ja päällystysavustus myönnetään ennen työn suorittamista tehtävän katselmuksen perusteella, harkinnan mukaan, määrärahojen puitteissa.

Hae perusparannus- ja päällystysavustusta täyttämällä perusparannusanomus. Suoritettavan katselmuksen vuoksi anomukseen tulee liittää kartta perusparannus- tai päällystyskohteesta. Huomaa, että päällystettävien teiden tulee olla perustukseltaan ja ojitukseltaan hyvässä kunnossa.

Anomus on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Perusparannusta koskevat maksetut laskut tulee esittää anomisvuoden loppuun mennessä kaupunkiympäristötoimialalle, joiden perusteella myönnetty avustus maksetaan tiekunnan tilille.

Yksityisteiden nimikilvet ja liikennemerkit

Yksityisteiden nimikilpien asettaminen ja kunnossapito hoidetaan kaupungin toimesta ja kustannuksella. Osoitekilven pystyttämisen edellytyksenä on, että yksityistien osoitenimi on vahvistettu kaupunkiympäristötoimialalla. Pysyvän liikennemerkin asettamiseen tarvitaan kaupungin suostumus.

Lisätietoja yksityisteiden liikennemerkeistä antaa:
Harry Jaakkola