Talvikunnossapito

Talvikunnossapidon vastuualueiden rajaus Turun seudun opaskartalla:

  • sinisellä on merkitty kaupungin vastuulla olevat alueet ja punaisella yksityisten toimijoiden vastuulla olevat alueet
  • huomaa, että kartta pitää olla zoomattu riittävän lähelle, jotta merkinnät näkyvät
  • saat vastuualueet näkyviin myöställä tavalla: opaskartta -> vasemmasta reunasta "Valitse kartalla näkyvät tiedot" (tason valinta) -> Kadut ja puistot -> Alueurakkarajat

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

  • Poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
  • Hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi ja poistaa hiekoitushiekka keväällä
  • Kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
  • Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä

  • Huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, mukaan lukien ojarumpujen avoinna pitäminen

Kunnan velvollisuudet

  • Ajoratojen, pyöräteiden ja rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus
  • Hiekoitus talvella ja hiekoitushiekan poisto keväällä