Talvikunnossapito

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

  • Poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
  • Hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi ja poistaa hiekoitushiekka keväällä
  • Kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
  • Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä

  • Huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, mukaan lukien ojarumpujen avoinna pitäminen

Kunnan velvollisuudet

  • Ajoratojen, pyöräteiden ja rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus
  • Hiekoitus talvella ja hiekoitushiekan poisto keväällä