Invapysäköinti

Vammaisen pysäköintitunnuksella saa pysäköidä seuraaville paikoille:

  • erikseen merkityille vammaisten pysäköintipaikoille
  • pysäköintikielto- ja aluepysäköintikieltoalueille
  • maksullisille paikoille ilman erillistä maksua
  • paikoille, joilla pysäköinti on sallittua vain tiettynä aikana, ilman aikarajaa

HUOM! Ajoneuvo ei kuitenkaan saa häiritä muuta liikennettä.

Tieliikennelaki sisältää paljon muita kieltoja ja rajoituksia, joihin vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään.

Vammaispysäköintiluvan myöntää Trafi, ja sitä saa käyttää vain luvan haltija. Lupaa ei saa kopioida. Lupa on sijoitettava auton tuulilasin sisäpuolelle näkyvään paikkaan.