Liikkumisesteisen pysäköinti

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus (aiemmin vammaisen pysäköintilupa) lyhyesti:

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa pysäköidä seuraaville paikoille:

  • pysäköintipaikat, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • pysäköintikielto- ja aluepysäköintikieltoalueille (ei kuitenkaan saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin)
  • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
  • paikoille, joilla pysäköinti on sallittua vain tiettynä aikana, ilman aikarajaa
  • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle

HUOM! Ajoneuvo ei kuitenkaan saa häiritä muuta liikennettä.

Tieliikennelaki sisältää paljon muita kieltoja ja rajoituksia, joihin vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntää Traficom, ja sitä saa käyttää vain luvan haltija. Pysäköintitunnusta ei saa kopioida.
Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on ulkoapäin luettavissa.