Tavaraliikenne

Ajoneuvon purkaminen sekä lastaaminen tulee aina suorittaa tieliikennelakia sekä erityistä varovaisuutta noudattaen.

Jalkakäytävä 

Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. 
Pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä eikä pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei haittaa muuta liikennettä. (TLL 37 §) 
Tavaran vieminen ajoneuvosta kohteeseen katsotaan purkamiseksi, mutta mikäli jäädään esimerkiksi asentamaan tai kasaamaan kuljetettuja tavaroita, tulee tällöin ajoneuvo siirtää sallittuun pysäköintipaikkaan.
Yleisesti kevyitä käsinkuljetettavia tavaroita ei katsota sellaisiksi, että pysäyttäminen tieliikennelaista poiketen jalkakäytävälle tai pyörätielle voidaan katsoa oikeutetuksi. Painava, suurikokoinen ja vaikeasti kuljetettava tavara sen sijaan voidaan katsoa sellaiseksi, että purkamista tai lastaamista ei mahdollisesti voida suorittaa esimerkiksi ajoradalta.

Pysäyttäminen jalkakäytävälle ja pyörätielle on siis sallittua ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten vain jos kaikki alla olevat kohdat toteutuvat:

1. lyhyeksi ajaksi
2. erityistä varovaisuutta noudattaen
3. läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen soveltuvaa paikkaa
4. pysäyttämiseen on pakottavia syitä
5. ajoneuvo ei kohtuuttomasti haittaa jalkakäytävällä tai pyörätiellä kulkemista --> jätetään vähintään 1 metrin levyinen kulkuväylä jalkakäytävällä
6. kuljettaja pysyttelee ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirtää ajoneuvon paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä

 

Lyhytaikainen lastaus/purku ajoradalla olevien kieltojen, rajoitusten tai muiden ohjaavien liikennemerkkien mukaisesti

Tiellä, jolla pysähtyminen on kielletty

  • pysähdy jalkakäytävälle

Tiellä, jolla pysäköinti on kielletty

  • pysähdy ajokaistalle

Tiellä, jolla on pysäköinti (osoitettu P-liikennemerkein)

  • pysähdy ajokaistalle