Turun kaupungin pysäköinnin linjaukset

Yhteystiedot

Nykyisiä liikenne- tai pysäköintijärjestelyjä ja pysäköinninvalvontaa koskevat palautteet: www.turku.fi/palaute

Lisätietoa linjausten valmistelusta
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen

Pysäköinnin linjauksia valmistellaan

Pysäköinti on olennainen osa kaupungin liikennejärjestelmää ja keskeinen tekijä kaavoituksessa ja rakentamisessa – sekä tilantarpeen että kustannusten vuoksi. Yhteiskunnan ja tekniikan murros vaikuttavat tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen ja pysäköintiin. Muutoksen suunta ja vaikutukset ovat vielä epävarmoja. Nyt pitäisi silti pystyä määrittämään sellaiset pysäköintiratkaisut, jotka toimivat sekä lähitulevaisuudessa että pidemmän ajan kuluttua. Haluttaessa pysäköintitarjonnalla voidaan myös vaikuttaa toimintojen sijaintiin ja liikkumiseen.

Turussa laaditaan vuoden 2018 aikana pysäköinnistä linjauksia, joissa tullaan ottamaan kantaa niin kadunvarsipysäköinnin määrään ja sääntelyyn, asukaspysäköintiin kuin asemakaavojen pysäköintipaikkaavaatimuksiinkin. Pysäköinnin linjausten laatiminen aloitettiin joulukuun 2017 alussa pidetyissä yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksissa.

Joulukuun 2017 tilaisuuksien esitykset alla:

Mielipiteitä pysäköinnin linjauksien valmisteluun voi toimittaa osoitteeseen kaupunkisuunnittelu.suunnitteluyksikko@turku.fi

Turku on myös mukana Pysäköinti 2.0 –hankkeessa, joka on kuuden suomalaisen kaupungin (Hyvinkää, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku), Liikenneviraston, Kuntaliiton sekä Ympäristöministeriön tilaama. Hankkeessa kootaan parhaimpia pysäköinnin käytäntöjä eurooppalaisista case-kaupungeista. Pysäköinti 2.0 –hankkeeseen voi tutustua osoitteessa http://www.pysakointi20.com/