Kaupunkisuunnittelua ja rakennuttamista ohjaavia asiakirjoja

Yleiskaava 2029

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupunkiympäristön ja liikenneratkaisujen kehittämistä sekä eri toimintojen yhteensovittamista. Tavoitteena on toimiva ja taloudellinen sekä turvallinen ja viihtyisä, eheä yhdyskuntarakenne.

www.turku.fi/yleiskaava2029

Asunto- ja maapolitiikan periaatteet

Turun maapolitiikan tavoitteena on varmistaa kaupungin hallittu kasvu, kysyntää vastaava tonttitarjonta, kaupungin ilmastotavoitteiden toteutuminen sekä kokonaistaloudellisesti järkevä, tehokas ja viihtyisä yhdyskuntarakenne. Maapolitiikkaa toteutetaan maanhankinnalla, kaupunkisuunnittelulla, investoinneilla ja tonttituotannolla.

Turun asunto- ja maapolitiikan periaatteet. pdf
Principerna för Åbo stads bostads- och markpolitik. pdf

Tilahankkeiden hankintasuunnitteluohje

Tilahankkeiden hankesuunnitteluohje.pdf
Anvisning för planering av lokalprojekt.pdf

Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje

Infrahankkeiden tarveselvitys ja hankesuunnitteluohje.pdf
Anvisning för behovsutredning och planering av infrastruktur.pdf