Tontinluovutuskilpailun ohjelma-asiakirjat

Tontinluovutuskilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset

Vastaukset määräaikaan 19.6.2018 mennessä esitettyihin kysymyksiin

Ohjelma-asiakirjat

1. Kilpailuohjelma 
2. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualuerajaus 
3. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2.2016
4. Lausunnoille lähetetty asemakaavaehdotus, joka päivätty 12.6.2018 
5. Kantakartta (zip)
karttamateriaali, jossa näkyy asemakaavaehdotusten mukaiset korttelit, tielinjaukset jne.
6. Liikennejärjestelyt
7. Rakennettavuusselvitys
8. Meluselvitys
9. Visiokuva Kirstinpuiston tulevasta rakentumisesta
10. Siniviherkerrointyökalu ja kortteleiden ohjeluvut (zip)
11. Valaistuksen tarveselvitys
12. Kirstinpuiston esite
13. Tulevaisuuden Kirstinpuiston kaupallinen keskus, TuKKK, TMS41 raportti

14. Ilmakuvia alueelta

15. Valokuvia alueelta 

 
Ilmasta aluetta voi tarkastella osoitteessa: www.bing.com/maps
 
Aineisto on maksuton.
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun tekninen sihteeri:
Arkkitehti Mika Rajala  
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Tonttipalvelut
Puutarhakatu 1, 20100 Turku
Puh: 050 4017 821
sähköposti: mika.rajala@turku.fi