Turun lähiövisio

TULEVAT JA MENEILLÄÄN OLEVAT TAPAHTUMAT

Turku Future Forum

Millaiset tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat Turun lähiöihin ja miten?

Tulevaisuustyöpajassa pohditaan vastauksia näihin kysymyksiin yhdessä. Työpajan alussa kuulemme myös lyhyen paneelikeskustelun aiheesta. Työpajan tuloksia hyödynnetään Turun lähiövisiossa.

Tarkempia tietoja tapahtumasta pian saatavilla!

MENNEET TAPAHTUMAT

Visioraadin kokoaminen

Lähiövisiolle koottiin syyskuun 2021 aikana oma 25 hengen visioraati. Raatiin pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen joukko erilaisia ihmisiä. Raati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jossa raatilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhdessä muiden jäsenten kanssa siihen, millaiseksi visio ja suunnitelma lähiöiden kehittämisestä muodostetaan.

Lähiövisiotyön aloitustilaisuus

Lähiövisiotyön aloitustilaisuus pidettiin Teams-alustalla 26.5.2021. Tilaisuudessa kuultiin yhdeksän puheenvuoroa suunnittelun ja visioinnin mahdollisuuksista sekä asuinalueiden toiminnasta ja kehittämisestä. Lisäksi tapahtumassa käytiin keskustelua em. aiheista. Itse tapahtumaan osallistui n. 120 henkilöä

Turun asukkaista noin kaksi kolmasosaa asuu lähiöissä pääosin kerrostalovaltaisilla alueilla. Turku haluaa olla tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen ja lähiöpolitiikan edelläkävijä. Lähiöiden kehittämisen pohjana tulee olla asukkaiden tarpeet ja alueiden erityispiirteiden huomioonottaminen.

Lähiövisio rakennetaan asukkaiden, alueen toimijoiden ja kaupungin yhteistyönä

Lähiövisio on näkemys ja tahtotila lähiöiden tulevaisuudesta ja niiden kehittämisestä sekä suunnitelma näkemyksen viemisestä käytäntöön. Visio rakennetaan tiiviissä yhteistyössä kaupunkiorganisaation, Turun asukkaiden ja kaupungissa toimivien eri osapuolten kanssa erilaisten tapahtumien, työpajojen tai kyselyjen kautta. Visiotyötä varten on koottu oma 25 hengen visioraati, joka koostuu turkulaisista asukkaista sekä yhdistysten ja yritysten edustajista. Turun lähiövision tekemiseen voi osallistua myös erilaisten tapahtumien, työpajojen tai kyselyn kautta. isiotyön aikana luodaan näkemys lähiöiden tulevaisuuden mahdollisuuksista, asetetaan tavoitteet lähiöiden kehittämiseksi ja pohditaan toimenpiteitä, miten näihin tavoitteisiin päästään.

Turun lähiövisiotyön tavoiteaikataulu:

viikot 10 – 12 / 2021, Tulevaisuuden ilmiöt ja niiden vaikutukset

  • Avoin tilaisuus

viikot 1 – 4 / 2022, Visio ja sen tavoitteet

  • Nuorten oma tilaisuus
  • Kysely

viikot 5 – 7 / 2022, Toimenpiteet vision toteuttamiseksi

  • Avoin tilaisuus

viikot 8 – 10 / 2022, Palaute visiolle

  • Kysely

 

Lisätietoja:

Sini Mäkeläinen, projektikoordinaattori
sini.makelainen(at)turku.fi, 040 183 4835