Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke (8/2019-1/2022)

 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa yhteistyöyritykset toteuttivat Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun tukemina uusia auto- ja pyöräpysäköinnin kokeiluja keskustan alueella vuoden 2021 aikana. Kokeilujen tavoitteena oli vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua, edistää turvallista pyöräpysäköintiä ja samalla kehittää uusia vähähiilisen liikkumisen palveluja, jotka jäisivät käyttöön pysyvästi. Kokeilujen taustalla oli laaja sidosryhmäyhteistyö pysäköinnin tilasta Turussa, jossa selvisi mm. 150 autopysäköinnin käyttäjätarvetta. Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke oli osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta ja 6Aika-kaupunkistrategian mukainen. Pysäköintikokeiluja rahoitettiin myös Keskustan kehittämisen kärkihankkeesta. Kokeiluista lyhyesti esitteessä (pdf).

Vähähiilinen liikkuminen liikkennehubeissa -hankeessa teetettiin myös Turun kadunvarsipaikkojen inventointi ja käyttöasteselvitys sekä selvitys automaattisen joukkoliikenteen kehityspolusta. Lisäksi hankkeessa tuotettiin nopeiden palvelukokeilujen arviointikäsikirja, jossa esitellään kokeilujen arvioinnin ja toteuttamisen hyviä käytänteitä hankkeessa tehtyjen kokeilujen avulla.  Käsikirja on tarkoitettu oppaaksi kokeiluja toteuttaville ja aiheesta kiinnostuneille tahoille, kuten kaupungeille, yrityksille tai hankkeille. Käsikirjan koosti Turun ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen Turun osatoteutuksen tuottamat aineistot ja tilaisuuksien tallenteet on kerätty tälle verkkosivulle, kun taas koko yhteishankkeen aineistot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/liikennehubit. Koko hankkeen tuotoksiin voi tutustua myös katsomalla alla olevan lopputilaisuuden tallenteen.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen lopputapahtuma 1.12.2021

 

vahili-pysakointikokeilujen_logo.png

vahili-logobanneri2.jpg

Pyöräpysäköinnin kokeilut

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa tehtiin kaksi pyöräpysäköintikokeilua ja ne koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Samaan aikaan toteutettiin myös muita  Turun kaupungin hankkimia pyöräpysäköinnin kokeiluja osana keskustan kehittämisen kärkihanketta. Tietoa näistä löytyy osoitteesta www.turku.fi/pyorapysakointi

Turvallinen ja lisäpalveluita sisältävä, maksullinen pyöräpysäköinti (Punta Oy)

Turvallisen pyöräpysäköinnin mahdollistava palvelu toteutettiin Kupittaalla, Turun Tiedepuistossa. 24/7 pysäköinti toteutettiin kontissa, jonne rekisteröityneet käyttäjät pääsivät sisälle selainpohjaisesti esimerkiksi oman puhelimensa avulla. Lisäpalveluina oli mahdollista käyttää tavaroiden säilytyslokerikkoa, ladata sähköpyörän akkua tai huoltaa pyörää omatoimisesti huoltosetin avulla. Palvelu oli edullinen (5–7 €/kk tai 1–2 €/pvä) ja se toteutettiin kesäkuusta lokakuulle 2021 välisenä aikana. 

Katso videolta, miten pyöräkontti toimii.
Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto.

Seurantaa ja lisäpalveuita sisältävä pyöräpysäköinti (CoReorient Oy)

Pyöräpysäköintikokeilu toteutettiin Hansakorttelin parkkihallissa syystalvella 2021. Palvelu toimi selainpohjaisesti parkkihallin aukioloaikojen puitteissa. Pyörän pysäköintipaikan varaamisen lisäksi palvelu sisälsi välineet pyörän omatoimista huoltoa varten, pyörän pesumahdollisuuden sekä lokerikot omien tavaroiden säilytystä varten. Lisäksi kokeilussa testattiin pyörän seurantatekniikkaa, jonka tarkoituksena on lisätä pyöräparkin turvallisuutta. Palvelu toimi samalla pohjalla yrityksen tekemän kimppakyytikokeilun kanssa. 

Katso videolta, miten Coreorientin palvelu toimii.
Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto

Autopysäköinnin kokeilut

Pysäköinnin markkinapaikka (eParkly)

Kokeilussa tehtiin pysäköinnin markkinapaikka, joka näyttää kokeilussa mukana olevien pysäköintialueiden reaaliaikaisen käyttöasteen ja dynaamisesti muuttuvan hinnan sekä ajo-ohjeet perille. Tieto auttaa autoilijaa löytämään mieleisensä pysäköintipaikan nopeasti ja siten vähentämään turhaa ajelua. Palvelun testaaminen rajattiin kokeilun ajaksi vain kaupungin työntekijöille, mutta tavoitteena on tehdä eParklystä kansainvälinen vientituote.

Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto

Pysäköintietuus ja verkkopalvelu kimppakyydin käyttäjille (CoReorient Oy)

Coreorient Oy:n kokeilun tavoitteena oli yksityisautoilun vähentäminen edistämällä kimppakyydin käyttöä erityisesti työ- ja harrastematkoilla. Kokeilu perustui yrityksen kehittämään ja naapurustojen jakamistaloutta edistävään Liiteri.net-verkkopalveluun. Kokeilua varten verkkopalvelua jatkokehitettiin palvelemaan paremmin myös kimppakyydin etsijöitä ja tarjoajia. 

Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto

Etsiparkki.fi opastaa pysäköintiruutuun (YSP Oy)

YSP Oy etsiparkki.fi -palvelu kerää ja jakaa tietoa vapaista pysäköintipaikoista Turun keskustassa kävijöille. Palvelun avulla keskustassa asioiva näkee jo ennakkoon, missä on asiointikohdetta lähin vapaa parkkipaikka ja saa sinne myös ajo-ohjeet. Palvelun tavoitteena on säästää keskustakävijän aikaa ja stressiä sekä vähentää ylimääräisestä parkkipaikan etsimisestä johtuvia päästöjä ja kuluja. Palvelu on kaupunkilaisten käytössä toistaiseksi. 

Tutustu etsiparkki.fi -palveluun
Katso videolta, miten etsiparkki.fi -palvelu toimii. 
Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto

Shareway edistää pysäköintipaikkojen vertaisvuokrausta (Shareway Oy)

Shareway Oy:n sovellus mahdollistaa yksityisten pysäköintipaikkojen vertaisvuokraamisen myös lyhyeksi ajaksi. Sovelluksen avulla niin yksityishenkilöt, taloyhtiöt kuin yritykset pystyvät laittamaan oman parkkipaikkansa vuokralle silloin, kun eivät itse paikkaa käytä. Autoilijat taas näkevät reaaliaikaisesti suoraan sovelluksesta vapaana olevat yksityisten omistamat paikat, joille pysäköidä.

Shareway-sovellus on ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta.
Katso videolta, miten Shareway-sovellus toimii.
Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto

Tapahtumien aikainen pysäköinnin ohjaus (Enterlot Oy)

Suurten kertaluonteisesti järjestettävien ulkoilmatapahtumien autopysäköintiä varten ei ole mielekästä eikä kustannustehokasta rakentaa autopaikkasaatavuuden koneellista havainnointijärjestelmää. Tällaiseen tarpeeseen Enterlot Oy on kehittänyt yksinkertaisen web-sovelluksen pre-parking.info. Vuonna 2021 kokeilua suunniteltiin toteutettavaksi Tall Ships Racen sekä Slipknotin keikan yhteydessä, mutta kokeilu päätettiin kuitenkin yhteisymmärryksessä siirtää epidemian vuoksi kesälle 2022, jolloin se toteutetaan osana Keskustan kehittämisen kärkihanketta todennäköisesti Slipknot-viikonlopun yhteydessä. 

Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto.

Brightpark - sujuvaa kadunvarsipysäköintiä Tuomiokirkontorilla (Brighthouse Intelligence Oy)

Brighthouse Intelligence Oy:n kehittämä SmartBox -ratkaisu käytti konenäkötekniikkaan perustuvaa monikamerajärjestelmää, jolla luotiin tilannetieto 40 ruudun pysäköintialueesta. Toukokuusta lokakuuhun 2021 kestäneessä kokeilussa autoilijoita kannustettiin pysäköimään Tuomiokirkon viereiselle pysäköintialueelle sovelluskaupasta ladattavalla Brightpark-sovelluksella, joka ilmoitti pysäköintialueen täyttöasteen automaattisesti jopa kilometrin ennen kohteeseen saapumista. 

Katso videolta, miten BrightPark -sovellus toimi.
Lue kokeilun yhteenveto

W-Park - sujuvaa kadunvarsipysäköintiä Puolalankadulla (Wapice Oy)

Wapice Oy:n kehittämä selainpohjainen W-Park -palvelu esitti tilatietoa Puolalankadulla olevasta noin 30 pysäköintiruudusta. Sovellus hyödynsi kameroita ja konenäköä ja oli autoilijoiden käytössä kesäkuusta lokakuuhun 2021. Kokeilun tavoitteena oli testata, pystyykö tilatietoa jakamalla vähentämään pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa ajoa kadulla, jossa on paljon asiointipysäköintiä.

Lue kokeilun yhteenveto

Kadunvarsipaikan varaaminen Turun kaupungintalon pihalta (MarshallAI)

MarshallAI kokeili vuoden 2021 heinä- ja lokakuun välisenä aikana järjestelmää, joka antoi autoilijalle mahdollisuuden varata pysäköintipaikan jo ennen keskustaan ajoa. Kokeilun tavoitteena oli selvittää, miten autoilijat suhtautuvat pysäköintipaikan varaamiseen ja seurata, vähentääkö palvelu pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa ajoa.

Katso videolta, miten parkkipaikan varaaminen toimi.
Lue kokeilun yhteenveto

Keskustaliikenteen tilannekuva (Gispo Oy)

Gispo Oy:n toteuttaman kokeilun tavoitteena oli edistää valmistelijoiden, päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien ymmärrystä datavisualisoinnin mahdollisuuksista osana tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Konkreettisina tuotoksina kokeilussa tehtiin karttavisualisointeja keskustan pysäköintivirheistä, liikenneonnettomuuksista ja kadunvarsipysäköintipaikkojen käyttöasteesta. Visualisointeja hyödynnettiin liikenteen asiantuntijoille 26.8.2022 järjestetyssä vuorovaikutteisessa virtuaalityöpajassa, jonka tavoitteena oli ymmärtää keskustan liikenteen ilmiöitä ja tunnistaa niistä positiivisia kehityskulkuja.

Lue kokeilun yhteenveto

 

 

Katso alta kuvia kokeiluista:

 

Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

Espoon kaupunki ja Turun kaupunki selvittivät automaattisen joukkoliikenteen mahdollisuuksia ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Sitowisen toteuttaman tarkastelun keskiössä ovat henkilöliikenteen robottibussien tuomat mahdollisuudet. 

Lue selvityksen raportti
Katso selvityksen julkaisutilaisuuden tallenne (YouTube). 

Muut hankkeessa pidetyt tapahtumat

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin oheisten tallenteiden avulla. 

  Auto- ja pyöräpysäköintikokeilujen esittelytilaisuus 27.05.2021

  Markkinavuoropuhelutilaisuus 19.11.2020

  Auto- ja pyöräpysäköinnin uudet ratkaisut liikennehubeissa -pitchaustilaisuus 10.6.2020

  Työpaja autopysäköinnin palvelutarpeista Turun keskustassa 29.5.2020

  Auto- ja pyöräpysäköinnin uusia palveluja yhteistyöllä -webinaari 21.4.2020

      

     Hankkeessa tuotettu tieto

     Lisätietoja hankkeesta: juha.pulmuranta@turku.fi

      

     Osa 6Aika-kaupunkistrategiaa

     Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu olivat mukana toteuttamassa Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta, jonka tavoitteena oli tutkia, kehittää ja kokeilla liikkumisen muuttamista vähähiilisemmäksi. Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke oli osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta ja 6Aika-kaupunkistategian toteuttamista. Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa olivat mukana Espoon kaupunki, Business Tampere sekä Oulun kaupunki. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaanliiton kautta.

     6aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen verkkosivut
     Hankkeen kuvaus 6Aika.fi-sivustolla