Raitiotien suunnitelmat ja selvitykset

Raitiotien vaiheet

Selvitys pikaraitiotie Turun kaupunkiseudulla

 • Selvitys tehtiin vuonna 2002

Joukkoliikennejärjestelmien vertailu Turun seudun joukkoliikenne 2020

 • kaupunginvaltuusto 14.12.2009
 • pikaraitotien ja runkobussin vertailu
 • joukkoliikennejärjestelmäksi valittiin runkobussijärjestelmä
 • raskaimmin kuormitetuille linjoille toteutetaan pikaraitiotie, kun sille on rahoitukselliset ja kaavalliset edellytykset sekä valtionrahoitus ja muiden seudun kuntien osuus toteutuksesta on sovittu

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 

 • kaupunginvaltuusto 21.5.2012
 • maankäytön ja joukkoliikenteen yhteenkytketty kehitys
 • pikaraitiotielinjauksia tarkennettu ja laajennettu maankäytön kehittämisen perusteella

Turun raitiotien yleissuunnitelma

 • kaupunginvaltuusto 14.12.2015
 • reittivertailut Turun, Raision ja Kaarinan raitiotien linjauvaihtoehdoille
 • suunnitelmat ja kustannusarviot Kauppatorilta Varissuolle, Runosmäkeen sekä Skanssiin
 • raitiotiereitit ja pysäkit valitaan ohjeellisena noudatettaviksi
 • superbussit nousevat vaihtoehdoksi raitiotielle: raitiotie todetaan superbussia paremmaksi neljässä viidestä tavoitteesta, mutta superbussin taloudellinen kannattavuus on raitiotietä parempi
 • ei yksiselitteistä vastausta parhaasta joukkoliikennejärjestelmävaihtoehdosta, mistä johtuen päätetään laatia lisäselvityksiä raitiotien ja superbussin vertailuun sekä raitiotien ensimmäisen vaiheen määrittelyyn liittyen

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennus, pääraportti

 • kaupunginvaltuusto 20.4.2020
 • raitiotien ja superbussin tarkennetut suunnitelmat, kustannusarviot ja vaikutusten arviointi Kauppatorilta Varissuolle, Raisioon, Runosmäkeen, Matkakeskukseen, Satamaan ja Hirvensaloon
 • käynnistetään raitiotien yleis- ja toteutussuunnitelmien laadinta sekä asemakaavanmuutokset 1.vaiheelle Varissuo-Kauppatori-Matkakeskus-Satama, joiden perusteella syntyy lopullinen kustannusarvio kaupunginvaltuuston investointipäätöstä varten

Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo (2020-22)

Raitiotien yleissuunnitelman tarkennus (2016-19)

Yleissuunnitelman tarkennuksen liite- ja taustaraportit:

Raitiotien yleissuunnitelma sekä taustaraportit, joita ei päivitetty yleissuunnitelman tarkennuksen yhteydessä (2013-15)

Ennen yleissuunnitelmaa laadittuja selvityksiä (2009-2012)

 • Turun seudun joukkoliikenne 2020 
  Vuonna 2009 valmistuneessa hankkeessa on vertailtu keskenään runkobussi- ja pikaraitiotiejärjestelmää. Esitetty pikaraitiotiejärjestelmä olisi toteutettu kahdessa vaiheessa.
 • Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035
  Vuonna 2012 valmistuneessa työssä on suunniteltu maankäytön ja liikennejärjestelmän vaiheittaista kehittämistä vuoteen 2035 asti. Työssä on tarkennettu sekä laajennettu pikaraitiotielinjauksia maankäytön kehittämisen perusteella. Ratikkakaupungin rakentaminen on valittu yhdeksi Turun kaupunkiseudun kehittämisen teemoista.
 • Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista, ekologinen ja taloudellinen arviointi
  Vuonna 2012 valmistuneessa selvityksessä on tutkittu pikaraitiotien käyttöönoton vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin ja ilmansaasteisiin sekä analysoitu vaikutuksia reitin varrella sijaitsevien kiinteistöjen arvoon

Havainnekuvat