Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus

Lisätietoja:

Hankkeen kuvaus:

Pääskyvuoren koulu on nykyisellään 3-siipinen koulukiinteistö. Koulun oppilasmäärä on kasvussa ja nykyisessä tilaohjelmassa on varauduttu kolmesarjaiseen koulutoimintaan, jossa oppilasmäärä on 360.

Iltapäivätoiminnan 1.-2- luokkalaisten määrä on mitoitettu 60-70 lapselle.

Pääskyvuoren koulun tilahankkeen myötä kaikki alueen esiopetus sijoitetaan Pääskyvuoren kouluun. Tilaohjelma on mitoitettu kolmelle esiopetusryhmälle ja esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle. Pääsyvuoren koulun yhteydessä toimii myös kouluterveydenhuolto.

Tarveselvitysvaiheessa hankkeen toteuttamiseksi esitettiin kaksi vaihtoehtoa:
-    Koulun kaikkien nykyisten tilojen hyödyntäminen ja osittainen peruskorjaus (A)
-    Koulun A-siiven hyödyntäminen ja osittainen uudisrakentaminen (B)

Turun kaupunginhallitus päätti 4.12.2017, että hankesuunnitteluvaiheessa siirrytään selvitysvaihtoehdon B mukaiseen toteutukseen.

Hankesuunnitteluvaiheessa pohdittiin kahta eri toteutusvaihtoehtoa:
-    Koulun välisiipi puretaan ja uusi laajennus rakennetaan sen paikalle, Tällöin alasiipi toimii väistötiloina, kunnes se puretaan uuden laajennuksen valmistuttua.
-    Laajennus rakennetaan tontilla olevalle kentälle, jolloin väli- sekä alasiipi toimivat rakennusaikaisina väis-tötiloina ja ne puretaan laajennuksen valmistuttua.

Hankesuunnitteluvaiheessa todettiin, että jälkimmäisellä tavalla toteutettuna tontilla oleva urheilukenttä olisi jäänyt liian pieneksi ja tämä aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia hankkeelle. Kyseisessä vaihtoehdossa ei olisi voitu toteuttaa rakennusten välistä sisäistä yhteyttä, joka koulun toiminnan kannalta on oleellinen.

Hankesuunnitteluvaiheessa siis päädyttiin ratkaisuun, jossa koulun välisiiven paikalle rakennetaan laajennus. A-osalla tehdään toiminnallisia muutoksia sekä teknisten järjestelmien päivityksiä ja parannuksia. A-osan korjaukset perustuvat hankesuunnitteluvaiheessa teetettyihin kuntoarvioihin.

Toteutusmuoto:

Hanke rahoitetaan kaupungin oman investointiohjelman kautta. Uudet tilat tulevat kaupungin omistukseen.

A-osan korjaukset ja muutokset sekä laajennuksen rakentaminen kilpailutetaan yhtenä hankkeena. Hankkeen toteutustapa paikallatehtynä.

Suunnittelu on hankittu rakentamisesta erikseen kohteen hankaluuden sekä monimutkaisuuden takia. Hankkeen suunnitteluryhmään on kuulunut käyttäjien edustajat koulun, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan sekä hyvinvointitoimialan osalta ja suunnittelu on edennyt yhteistyössä käyttäjien, rakennuttajan sekä suunnittelijoiden kanssa.

Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Sivu-urakat alistetaan pääurakkaan.

Aikataulu:

 • Suunnittelu 2020
 • Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2021, jolloin välisiipi puretaan, A- ja alasiipi koulukäytössä syksyllä 2021
 • A-osan toiminnallisten ja teknisten muutosten tekeminen kesällä 2022
 • Urakoiden valmistuminen kesällä 2023
 • Alasiiven purku kesällä 2023
 • Koulun pihatöiden teettäminen alasiiven purun jälkeen syyskuussa 2023

Suunnittelun kilpailutus toteutettiin 2019-2020 vuodenvaihteessa. Suunnittelijoiden valintapäätökset tehtiin tammi-helmikuussa 2020.

Pää- ja sivu-urakoiden kilpailutus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021. Urakoitsijoiden valintapäätökset tehtiin toukokuussa 2021.

Hanke toteutetaan Kuivaketju 10-toimintamallilla sekä hankkeelle on tarkoitus hakea Ympäristöluokitusta, RTS Ympäristöluokitus 3 tähteä.

Hankkeessa toteutetaan myös taidehankinta yhteistyössä Museokeskuksen kanssa, jossa koulun oppilaita myös osallistetaan taiteen tekemiseen.

Kohteen osapuolet:

Suunnittelu:

 • Arkkitehti. ja pääsuunnittelu: Projekt Kuubis OÜ
 • Rakennesuunnittelu: Sitowise Oy
 • LVIA-suunnittelu: Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy
 • Sähkö- ja telesuunnittelu: Sitowise Oy
 • GEO-suunnittelu: Taratest Oy
 • Akustiikkasuunnittelu: Insinööritoimisto W. Zenner Oy
 • Tietomallikoordinaattori: ARK Vahtera Oy
 • Kosteudenhallintakoordinaattori: EIKP Oy
 • Toiminnanvarmistuskonsultti: Ramboll Oy

Rakentaminen:

 • Rakennus- ja pääurakka: SRV Rakennus Oy
 • Sähköurakka: Caverion Suomi Oy
 • Ilmanvaihtourakka: IV-Pelti Luuri Oy
 • Putkiurakka: Isokouvola Oy
 • Rakennusautomaatiourakka: Schneider Electric Finland Oy

Päätöksiä:

Tarveselvitys hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.12.2017 §541
Hankesuunnitelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 §219
Rakennus- ja pääurakan sekä sähköurakan hankintapäätös Kaupunkiympäristölautakunnassa 4.5.2021 §158 ja §157
Ilmanvaihto-, putki- ja rakennusautomaatiourakoiden viranhaltijoiden päätökset kaupunkiympäristölautakunnassa 4.5.2021 §153

Liitteet: