Valmisteilla ja käynnissä olevat tilahankkeet

Kysymykset ja palautteet

Kiinteistönhoitoa, siivousta ja sisäilma-asioita koskevat palautteet voit antaa suoraan palautepalvelun kautta:

Palautepalvelussa voit myös lukea vastauksia muiden esittämiin kysymyksiin: turku.fi/palaute

Myytävät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelurakennukset

Turun kaupunki myy 13 toimitilakohdetta eri puolilta kaupunkia: turku.fi/turkumyy

Sisäilmakohteet

Tietoa kaupungin tämänhetkisistä sisäilmakohteista.

Tältä sivulta löydät tietoa valmisteilla ja käynnissä olevista tilahankkeista. Kaupungin tilahankkeiden tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia koskevat päätökset tekee kaupunginhallitus tai -valtuusto.

Lisätietoa kaupunkikehittämisestä, kaavoituksesta ja rakentamisesta on koottu erilliselle sivulle.

Päiväkodit

 • Kaskenmäen päiväkoti
  • Sijainti: Kaskenkatu 7
  • Hankesuunnittelua peruskorjauksen ja laajennuksen osalta tehdään 2022.
 • Mäntymäen päiväkoti, Kallelankadun päiväkotikiinteistö
  • Sijainti: Kallelankatu 3
  • Kallelankadun päiväkotikiinteistössä on tehty korjauksia usean kesän aikana. Peruskorjauksen loppuunsaattamisen yhteydessä tehtävät korjaukset kohdistuvat rakennuksen sisätiloihin, talotekniikkaan ja ulkovaippaan sekä piha-alueeseen.
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuonna 2022.
  • Päätöksenteko: Hankekuvaus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.2.2020.
 • Oxvägens daghem
  • Elinanpuiston alueelle sijoittuva uudishanke korvaa Kuraattorinpolun päiväkodin.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2020.
 • Pääskyvuoren päiväkoti 
 • Runosmäen monitoimitalo
  • Sijainti: Piiparinpolku 19
  • Uusi monitoimitalo muodostuu kaupungin ylläpitämästä päiväkodista, neuvola/perhekeskuksesta, kirjasto- ja nuorisotiloista sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatiloista.
  • Aikataulu: Rakentaminen alkaa vuonna 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Lue lisää: Hankkeen sivu ja uutinen 9.2.2022.
 • Suikkilan päiväkoti ja koulu
  • Sijainti: Talinkorventie 16
  • Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat.
  • Aikataulu: Rakennustyöt alkavat vuoden 2022 aikana. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilahankinnasta päätettiin kaupunginvaltuustossa 15.3.2022. Talinkorventien päiväkoti toimii jo väistössä osoitteessa Akselintie 11
 • Varissuon koulu ja päiväkoti
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Päätöksiä hankkeen jatkosta tehdään sen valmistuttua.

Koulut ja toisen asteen oppilaitokset

 • Ammatti-instituutti, Taito-kampus
 • Hannunniitun koulu
  • Sijainti: Virmuntie 3
  • Kiinteistössä tehdään teknisiä korjauksia ja toiminnallisia muutostöitä.
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuonna 2022.
  • Päätöksenteko: Hankekuvaus hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 26.11.2018.
 • Jäkärlän koulutalo 
 • Karhunaukion yhtenäiskoulu
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Koulu korvaa Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun sekä palvelee Skanssin alueen uusia asukkaita.
  • Periaatelinjaus Lauste - Skanssi alueen kouluverkkoratkaisusta on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 5.10.2021.
 • Luolavuoren koulutalo
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Peruskorjausta tai korvaavaa hanketta koskevia päätöksiä tehdään sen valmistuttua.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2025.
 • Nummen koulutalo
 • Pääskyvuoren koulu
  • Sijainti: Talvitie 10
  • Koulun puretun välisiiven paikalle rakennetaan laajennus. A-osaan tehdään toiminnallisia muutoksia sekä teknisten järjestelmien päivityksiä ja parannuksia. 
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuoden 2023 loppupuolella.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.11.2018.
  • Lue lisää hankkeesta.
 • Raunistulan koulu
  • Raunistulan yksikön sijainti: Oikotie 1-3
  • Raunistulan koulun vuonna 1980 rakennettu uudempi osa peruskorjataan ja 1930-luvulla rakennettuun osaan rakennetaan ilmanvaihtojärjestelmä. Lisäksi tehdään sisäilmatutkimuksen mukaiset rakenteelliset korjaukset. Samalla uusitaan kaikki uuden osan pinnoitteet ja talotekniikka.
  • Aikataulu: Rakennustyöt alkavat vuoden 2022 aikana. Valmistumisvuositavoite 2023.
  • Päätöksenteko: Hankeselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021.
  • Sisäilma- ja rakennetutkimukset, tutkimusraportti 25.8.2020
 • Sirkkalan koulu
  • Koulukiinteistön puretun rakennuksen paikalle toteutetaan uudisrakennus. Samalla korjataan jäävät rakennukset huomioiden rakennuksista teetetyt kuntotutkimukset. Hankkeen valmistuessa Sirkkalabacken ja Sirkkalan koulu yhdistyvät Sirkkalan kouluksi.
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen 2023 loppupuolella.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.12.2018.
 • S:t Olofsskolanin koulurakennus
 • Suikkilan päiväkoti ja koulu
  • Sijainti: Talinkorventie 16
  • Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat.
  • Aikataulu: Rakennustyöt alkavat vuoden 2022 aikana. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilahankinnasta päätettiin kaupunginvaltuustossa 15.3.2022. Talinkorventien päiväkoti toimii jo väistössä osoitteessa Akselintie 11
 • Turun Lyseon koulutalo
 • Varissuon koulu ja päiväkoti
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Päätöksiä hankkeen jatkosta tehdään sen valmistuttua.
 • Wäinö Aaltosen koulu
  • Sijainti: Wäinö Aaltosen koulutie 3
  • Uudisrakennus toteutetaan vanhan Ylikylä-rakennuksen paikalle. Tiloihin sijoittuu opetustilaa, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen tilat, avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätila, yhteiskäyttötila, yhteiset henkilöstön tilat sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat.
  • Aikataulu: Rakennustyöt alkavat vuoden 2022 aikana. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021.

Muita hankkeita

 • Kupittaan maauimala, peruskorjaus
  • Sijainti: Blomberginaukio 12
  • Hankesuunnittelutyö on käynnistymässä.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
 • Kärsämäen paloasema, peruskorjaus
  • Sijainti: Kerosiinitie 24
  • Aikataulu: Rakennustyöt alkavat loppuvuodesta 2022.
  • Päätöksenteko: Hankeselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.3.2021.
 • Lausteen koulun tontille sijoitettava väliaikainen liikuntahalli
  • Aikataulu: Hanketta valmistellaan kevään 2022 aikana.
  • Päätöksenteko: Päätös vuokrakilpailutuksen aloittamisesta on tehty kaupunginhallituksessa 31.1.2022.
 • Linnakaupungin monitoimitalo
 • Museon kokoelmakeskus
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Vuokrakilpailutuksen käynnistämisestä päätettiin kaupunginhallituksessa 20.12.2021.
 • Pansion monitoimitalo
 • Päihdehuollon monipalvelukeskus (vuokrahanke)
  • Hankesuunnittelutyö on käynnissä. Päihdehuollon Sirkkalan päiväkeskus toimii kesästä 2022 alkaen väistötiloissa sairaala-alueella ja muut yksiköt toimivat nykyisissä tiloissaan uuden rakennuksen valmistumiseen saakka.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2025.
  • Päätöksenteko: Päihdehuollon tiloja koskeva tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 2.9.2019.
  • Lue lisää: Uutinen 1.4.2022
 • Pääte- ja potilastietoarkisto
 • Runosmäen monitoimitalo (yhtiömuotoinen)
  • Sijainti: Piiparinpolku 19
  • Uusi monitoimitalo muodostuu kaupungin ylläpitämästä päiväkodista, neuvola/perhekeskuksesta, kirjasto- ja nuorisotiloista sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatiloista.
  • Aikataulu: Rakentaminen alkaa vuonna 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Lue lisää: Hankkeen sivu
 • Taiteen talo, Rettigin kiinteistö
 • Turun Kauppahalli ja Kauppahallin kortteli
 • Turun musiikkitalo
 • Varissuon terveyskeskus
  • Vuonna 1983 rakennetussa Varissuon terveysaseman kiinteistössä on tarpeen tehdä laaja peruskorjaus. 
  • Päätöksenteko: Päätös väistötilojen vuokraamisesta tehtiin kaupunginhallituksessa 7.3.2022.
  • Lue lisää: Uutinen 16.2.2022
 • Wäinö Aaltosen museo, tekninen peruskorjaus
  • Sijainti: Itäinen Rantakatu 38
  • Vuonna 1967 valmistuneen museon tilatarveselvitystyöryhmä tunnisti tarpeita mm. teoskuljetusten turvaamiseen ja esteettömyyteen liittyen. Hankesuunnittelutyö on parhaillaan käynnissä.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 18.6.2018.
 • Yliopistonkatu 27, kaupungintalon pihapiiri ja perustukset / Byråbo
  • Rakennustyöt Yliopistonkadulla ovat käynnisssä. Kyseisessä kiinteistössä työskennelleet kaupungin työntekijät työskentelevät väistötiloissa Olavintiellä kevääseen 2023 saakka.
  • Päätöksenteko: Yliopistonkatu 27 -kiinteistöä koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.1.2021.

Toimivia tiloja turkulaisille

Toimivia tiloja turkulaisille -videosarjassa seurataan Turun kaupungin tilapalvelujen ylläpitämien kiinteistöjen arkea.

Puheenvuoron saavat sekä tilojen käyttäjät että tilojen toimivuudesta vastaavat ammattilaiset.

Terveelliset ja turvalliset toimitilat takaavat turkulaisille mahdollisuuden monipuoliseen elämään.