Valmisteilla ja käynnissä olevat tilahankkeet

Kysymykset ja palautteet

Kiinteistönhoitoa, siivousta ja sisäilma-asioita koskevat palautteet voit antaa suoraan palautepalvelun kautta:

Palautepalvelussa voit myös lukea vastauksia muiden esittämiin kysymyksiin:

Sisäilmakohteet

Tietoa kaupungin tämänhetkisistä sisäilmakohteista

Tältä sivulta löydät tietoa valmisteilla ja käynnissä olevista tilahankkeista. Kaupungin tilahankkeiden tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia koskevat päätökset tekee kaupunginhallitus tai -valtuusto.

Lisätietoa kaupunkikehittämisestä, kaavoituksesta ja rakentamisesta on koottu sivuille: Projektit ja hankkeet.

Päiväkodit

 • Kaskenmäen päiväkoti
  • Sijainti: Kaskenkatu 7
  • Hankesuunnittelua peruskorjauksen ja laajennuksen osalta tehdään vuosina 2022-2023.
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuonna 2025.
 • Pääskyvuoren päiväkoti 
 • Runosmäen monitoimitalo
  • Sijainti: Piiparinpolku 19
  • Uusi monitoimitalo muodostuu kaupungin ylläpitämästä päiväkodista, neuvola/perhekeskuksesta, kirjasto- ja nuorisotiloista sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatiloista. Monitoimitaloon tulee myös yhteiskäyttötiloja, jotka ovat asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteisessä käytössä.
  • Aikataulu: Rakentaminen on alkanut vuonna 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Lue lisää: Hankkeen sivu. Rakennustyömaan live-kamera löytyy tältä sivulta.
 • Suikkilan päiväkoti ja koulu
  • Sijainti: Talinkorventie 16
  • Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat.
  • Aikataulu: Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilahankinnasta päätettiin kaupunginvaltuustossa 14.3.2022. Talinkorventien päiväkoti toimii jo väistössä osoitteessa Akselintie 11.
 • Varissuon koulu ja päiväkoti
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Päätöksiä hankkeen jatkosta tehdään sen valmistuttua.

Koulut ja toisen asteen oppilaitokset

 • Ammatti-instituutti, Taito-kampus
 • Hannunniitun koulu
  • Sijainti: Virmuntie 3
  • Kiinteistössä tehdään teknisiä korjauksia ja toiminnallisia muutostöitä.
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuonna 2023.
  • Päätöksenteko: Hankekuvaus hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 26.11.2018.
 • Jäkärlän koulutalo 
 • Karhunaukion yhtenäiskoulu
 • Luolavuoren koulutalo
  • Päätöksenteko: Tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.4.2023. Hankesuunnitteluvaiheessa jatketaan uudisrakennusvaihtoehdon suunnittelua.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2027.
 • Nummen koulutalo
 • Pääskyvuoren koulu
  • Sijainti: Talvitie 10
  • Koulun puretun välisiiven paikalle rakennetaan laajennus. A-osaan tehdään toiminnallisia muutoksia sekä teknisten järjestelmien päivityksiä ja parannuksia. 
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuoden 2023 syksyllä.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.11.2018.
  • Lue lisää hankkeesta.
 • Raunistulan koulu
  • Raunistulan yksikön sijainti: Oikotie 1-3
  • Raunistulan koulun vuonna 1980 rakennettu uudempi osa peruskorjataan ja 1930-luvulla rakennettuun osaan rakennetaan ilmanvaihtojärjestelmä. Lisäksi tehdään sisäilmatutkimuksen mukaiset rakenteelliset korjaukset. Samalla uusitaan kaikki uuden osan pinnoitteet ja talotekniikka.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2023.
  • Päätöksenteko: Hankeselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021.
  • Sisäilma- ja rakennetutkimukset, tutkimusraportti 25.8.2020
 • Suikkilan päiväkoti ja koulu
  • Sijainti: Talinkorventie 16
  • Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat.
  • Aikataulu: Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilahankinnasta päätettiin kaupunginvaltuustossa 14.3.2022. Väistötilat on otettu käyttöön loppukesästä 2022. Talinkorventien päiväkoti toimii väistössä osoitteessa Akselintie 11.
 • Turun Lyseon koulutalo
 • Varissuon koulu ja päiväkoti
 • Wäinö Aaltosen koulu
  • Sijainti: Wäinö Aaltosen koulutie 3
  • Uudisrakennus toteutetaan vanhan Ylikylä-rakennuksen paikalle. Tiloihin sijoittuu opetustilaa, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen tilat, avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätila, yhteiskäyttötila, yhteiset henkilöstön tilat sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021.

Ruotsinkieliset koulut ja päiväkodit

Muita hankkeita

 • Historian ja tulevaisuuden museo
 • Kauppahalli ja Kauppahallin kortteli
 • Kupittaan maauimala, peruskorjaus
  • Sijainti: Blomberginaukio 12
  • Hankesuunnittelutyö on käynnistymässä.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
 • Lausteen koulun tontille sijoitettava väliaikainen liikuntahalli
  • Aikataulu: Hanketta valmistellaan parhaillaan.
  • Päätöksenteko: Päätös liikuntahallin hankinnasta tehtiin kaupunginvaltuustossa 22.8.2022.
 • Linnakaupungin monitoimitalo
  • Hankesuunnittelutyö on käynnissä ja etenee päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2027.
  • Päätöksenteko: Tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 1.2.2021.
 • Museon kokoelmakeskus ja kaupunginarkiston päätearkisto (vuokrahanke)
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2025.
  • Päätöksenteko: Päätearkiston hankekuvaus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2020. Hankintapäätös Museokeskuksen kokoelmakeskuksen ja kaupunginarkiston päätearkiston hankinnasta vuokratarjouskilpailutuksella hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 29.8.2022. Markkinaoikeuden keväällä 2023 tekemän päätöksen vuoksi kilpailutus tullaan käynnistämään vuoden 2023 aikana uudelleen.
  • Lue lisää: Uutinen 25.5.2023
 • Paattisten aluetalo
 • Pansion monitoimitalo
  • Hankesuunnittelutyö on käynnissä ja etenee päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2026.
  • Päätöksenteko: Tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 8.6.2020.
 • Runosmäen monitoimitalo (yhtiömuotoinen)
  • Sijainti: Piiparinpolku 19
  • Uusi monitoimitalo muodostuu kaupungin ylläpitämästä päiväkodista, neuvola/perhekeskuksesta, kirjasto- ja nuorisotiloista sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatiloista. Monitoimitaloon tulee myös yhteiskäyttötiloja, jotka ovat asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteisessä käytössä.
  • Aikataulu: Rakentaminen on alkanut vuonna 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Lue lisää: Hankkeen sivu. Rakennustyömaan live-kamera löytyy tältä sivulta.
 • Turun musiikkitalo Fuuga
 • Wäinö Aaltosen museo, tekninen peruskorjaus
  • Sijainti: Itäinen Rantakatu 38
  • Turun kaupungin taidemuseo WAM sulkeutuu kahdeksi vuodeksi kesällä 2024 alkavan peruskorjauksen vuoksi.Vuonna 1967 valmistuneen museon tilatarveselvitystyöryhmä tunnisti tarpeita mm. teoskuljetusten turvaamiseen ja esteettömyyteen liittyen. WAMin näyttely- ja yleisötyötoiminta siirtyy väistötiloihin Taiteen taloon syksyllä 2024.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2026.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.10.2022. Seuraavaksi hanke etenee toteutusvaiheeseen.
  • Lue lisää: Uutinen 22.5.2023
 • Yliopistonkatu 27 ja Aurakadulla sijaitsevan kaupungintalon osittainen peruskorjaus / Byråbo
  • Vuoden 2023 aikana Yliopistonkadun uudistuneisiin tiloihin tulee muuttamaan konsernihallinnon, työllisyyspalvelujen, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilöstöä.
  • Aikataulu: Yliopistonkatu 27 -kiinteistön remontti valmistuu keväällä 2023. Kaupungintalon osittaisen peruskorjauksen arvioitu valmistuminen 2026.
  • Päätöksenteko: Yliopistonkatu 27 -kiinteistöä koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.1.2021. Kaupungintalon osittaisen peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.10.2022.

Toimivia tiloja turkulaisille

Toimivia tiloja turkulaisille -videoissa seurataan Turun kaupungin tilapalvelujen ylläpitämien kiinteistöjen arkea. Puheenvuoron saavat sekä tilojen käyttäjät että tilojen toimivuudesta vastaavat ammattilaiset. Terveelliset ja turvalliset toimitilat takaavat turkulaisille mahdollisuuden monipuoliseen elämään.

(Mikäli video ei näy alla, pääset katsomaan sen tästä linkistä.)