Valmisteilla ja käynnissä olevat tilahankkeet

Kysymykset ja palautteet

Kiinteistönhoitoa, siivousta ja sisäilma-asioita koskevat palautteet voit antaa suoraan palautepalvelun kautta:

Palautepalvelussa voit myös lukea vastauksia muiden esittämiin kysymyksiin:

Sisäilmakohteet

Tietoa kaupungin tämänhetkisistä sisäilmakohteista

Tältä sivulta löydät tietoa valmisteilla ja käynnissä olevista tilahankkeista. Kaupungin tilahankkeiden tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia koskevat päätökset tekee kaupunginhallitus tai -valtuusto.

Lisätietoa kaupunkikehittämisestä, kaavoituksesta ja rakentamisesta on koottu sivuille: Projektit ja hankkeet.

Päiväkodit

 • Kaskenmäen päiväkoti
  • Sijainti: Kaskenkatu 7
  • Hankesuunnittelua peruskorjauksen ja laajennuksen osalta tehdään vuosina 2022-2023.
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuonna 2025.
 • Pääskyvuoren päiväkoti 
 • Runosmäen monitoimitalo
  • Sijainti: Piiparinpolku 19
  • Uusi monitoimitalo muodostuu kaupungin ylläpitämästä päiväkodista, neuvola/perhekeskuksesta, kirjasto- ja nuorisotiloista sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatiloista. Monitoimitaloon tulee myös yhteiskäyttötiloja, jotka ovat asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteisessä käytössä.
  • Aikataulu: Rakentaminen on alkanut vuonna 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Lue lisää: Hankkeen sivu. Rakennustyömaan live-kamera löytyy tältä sivulta.
 • Suikkilan päiväkoti ja koulu
  • Sijainti: Talinkorventie 16
  • Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat.
  • Aikataulu: Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilahankinnasta päätettiin kaupunginvaltuustossa 14.3.2022. Talinkorventien päiväkoti toimii jo väistössä osoitteessa Akselintie 11.
 • Varissuon koulu ja päiväkoti
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Päätöksiä hankkeen jatkosta tehdään sen valmistuttua.

Koulut ja toisen asteen oppilaitokset

 • Ammatti-instituutti, Taito-kampus
 • Hannunniitun koulu
  • Sijainti: Virmuntie 3
  • Kiinteistössä tehdään teknisiä korjauksia ja toiminnallisia muutostöitä.
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuonna 2023.
  • Päätöksenteko: Hankekuvaus hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 26.11.2018.
 • Jäkärlän koulutalo 
 • Karhunaukion yhtenäiskoulu
 • Luolavuoren koulutalo
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Peruskorjausta tai korvaavaa hanketta koskevia päätöksiä tehdään sen valmistuttua.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2025.
 • Nummen koulutalo
 • Pääskyvuoren koulu
  • Sijainti: Talvitie 10
  • Koulun puretun välisiiven paikalle rakennetaan laajennus. A-osaan tehdään toiminnallisia muutoksia sekä teknisten järjestelmien päivityksiä ja parannuksia. 
  • Aikataulu: Arvioitu valmistuminen vuoden 2023 syksyllä.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.11.2018.
  • Lue lisää hankkeesta.
 • Raunistulan koulu
  • Raunistulan yksikön sijainti: Oikotie 1-3
  • Raunistulan koulun vuonna 1980 rakennettu uudempi osa peruskorjataan ja 1930-luvulla rakennettuun osaan rakennetaan ilmanvaihtojärjestelmä. Lisäksi tehdään sisäilmatutkimuksen mukaiset rakenteelliset korjaukset. Samalla uusitaan kaikki uuden osan pinnoitteet ja talotekniikka.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2023.
  • Päätöksenteko: Hankeselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021.
  • Sisäilma- ja rakennetutkimukset, tutkimusraportti 25.8.2020
 • Suikkilan päiväkoti ja koulu
  • Sijainti: Talinkorventie 16
  • Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat.
  • Aikataulu: Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilahankinnasta päätettiin kaupunginvaltuustossa 14.3.2022. Väistötilat on otettu käyttöön loppukesästä 2022. Talinkorventien päiväkoti toimii väistössä osoitteessa Akselintie 11.
 • Turun Lyseon koulutalo
 • Varissuon koulu ja päiväkoti
  • Tilatarveselvitys on käynnissä. Päätöksiä hankkeen jatkosta tehdään sen valmistuttua.
 • Wäinö Aaltosen koulu
  • Sijainti: Wäinö Aaltosen koulutie 3
  • Uudisrakennus toteutetaan vanhan Ylikylä-rakennuksen paikalle. Tiloihin sijoittuu opetustilaa, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen tilat, avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätila, yhteiskäyttötila, yhteiset henkilöstön tilat sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021.

Ruotsinkieliset koulut ja päiväkodit

Muita hankkeita

 • Historian ja tulevaisuuden museo
 • Kauppahalli ja Kauppahallin kortteli
 • Kupittaan maauimala, peruskorjaus
  • Sijainti: Blomberginaukio 12
  • Hankesuunnittelutyö on käynnistymässä.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2024.
 • Lausteen koulun tontille sijoitettava väliaikainen liikuntahalli
  • Aikataulu: Hanketta valmistellaan parhaillaan.
  • Päätöksenteko: Päätös liikuntahallin hankinnasta tehtiin kaupunginvaltuustossa 22.8.2022.
 • Linnakaupungin monitoimitalo
  • Hankesuunnittelutyö on käynnissä ja etenee päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2027.
  • Päätöksenteko: Tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 1.2.2021.
 • Museon kokoelmakeskus ja kaupunginarkiston päätearkisto (vuokrahanke)
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2025.
  • Päätöksenteko: Päätearkiston hankekuvaus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2020. Hankintapäätös Museokeskuksen kokoelmakeskuksen ja kaupunginarkiston päätearkiston hankinnasta vuokratarjouskilpailutuksella hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 29.8.2022.
 • Pansion monitoimitalo
  • Hankesuunnittelutyö on käynnissä ja etenee päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2026.
  • Päätöksenteko: Tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 8.6.2020.
 • Päihdehuollon monipalvelukeskus (vuokrahanke)
  • Mäntymäessä sijaitsevan Mäntykodin paikalle ollaan rakentamassa uutta päihdehuollon monipalvelukeskusta. Päihdehuollon Sirkkalan päiväkeskus toimii kesästä 2022 alkaen väistötiloissa sairaala-alueella ja muut yksiköt toimivat nykyisissä tiloissaan uuden rakennuksen valmistumiseen saakka.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2025.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 22.8.2022.
  • Lue lisää: Uutinen 1.4.2022
 • Runosmäen monitoimitalo (yhtiömuotoinen)
  • Sijainti: Piiparinpolku 19
  • Uusi monitoimitalo muodostuu kaupungin ylläpitämästä päiväkodista, neuvola/perhekeskuksesta, kirjasto- ja nuorisotiloista sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatiloista. Monitoimitaloon tulee myös yhteiskäyttötiloja, jotka ovat asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteisessä käytössä.
  • Aikataulu: Rakentaminen on alkanut vuonna 2022. Valmistumisvuositavoite 2024.
  • Lue lisää: Hankkeen sivu. Rakennustyömaan live-kamera löytyy tältä sivulta.
 • Turun musiikkitalo Fuuga
 • Varissuon terveysasema
  • Vuonna 1983 rakennetussa Varissuon terveysaseman kiinteistössä on tarpeen tehdä laaja peruskorjaus. Terveysaseman vastaanottotilat siirtyivät lokakuussa 2022 väistötiloihin osoitteessa Joukahaisenkatu 9. Neuvolapalvelut siirtyivät vuoden 2023 alussa väistötiloihin Varissuon liikekeskukseen. Suun terveydenhuollon väistötilat tulevat sijaitsemaan osoitteessa Joukahaisenkatu 1.
  • Päätöksenteko: Päätös väistötilojen vuokraamisesta tehtiin kaupunginhallituksessa 7.3.2022. Koko nykyisen terveysaseman toiminta ei kuitenkaan mahdu 7.3.2022 tehdyn päätöksen mukaisiin väistötiloihin. Tästä johtuen suun terveydenhuollon ja neuvolapalvelujen osalta päätökset vuokrattavista väistötiloista tehtiin kaupunginhallituksessa 20.6.2022.
  • Lue lisää muutosta ja bussilinjoista: Uutinen 30.9.2022
 • Wäinö Aaltosen museo, tekninen peruskorjaus
  • Sijainti: Itäinen Rantakatu 38
  • Vuonna 1967 valmistuneen museon tilatarveselvitystyöryhmä tunnisti tarpeita mm. teoskuljetusten turvaamiseen ja esteettömyyteen liittyen.
  • Aikataulu: Valmistumisvuositavoite 2026.
  • Päätöksenteko: Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.10.2022. Seuraavaksi hanke etenee toteutusvaiheeseen.
 • Yliopistonkatu 27 ja Aurakadulla sijaitsevan kaupungintalon osittainen peruskorjaus / Byråbo
  • Rakennustyöt Yliopistonkadun kiinteistössä ovat käynnissä. Vuoden 2023 aikana Yliopistonkadun uudistuneisiin tiloihin tulee muuttamaan mm. konsernihallinnon, työllisyyspalvelujen ja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden henkilöstöä.
  • Aikataulu: Yliopistonkatu 27 -kiinteistön remontti valmistuu keväällä 2023. Kaupungintalon osittaisen peruskorjauksen arvioitu valmistuminen 2026.
  • Päätöksenteko: Yliopistonkatu 27 -kiinteistöä koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.1.2021. Kaupungintalon osittaisen peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.10.2022.

Toimivia tiloja turkulaisille

Toimivia tiloja turkulaisille -videoissa seurataan Turun kaupungin tilapalvelujen ylläpitämien kiinteistöjen arkea. Puheenvuoron saavat sekä tilojen käyttäjät että tilojen toimivuudesta vastaavat ammattilaiset. Terveelliset ja turvalliset toimitilat takaavat turkulaisille mahdollisuuden monipuoliseen elämään.

(Mikäli video ei näy alla, pääset katsomaan sen tästä linkistä.)