Yli-Maarian Ypsilon

Turun kaupunki rakentaa Yli-Maariaan monitoimitalo Ypsilonin, johon tulee tiloja perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, kirjastolle, nuorisopalveluille, kouluterveydenhoidolle ja neuvolapalveluille. Monitoimitalo tarjoaa Yli-Maariaan virikkeellisen, monikäyttöisen ja innovatiivisen toimintaympäristön eri-ikäisille käyttäjille.

Lastenneuvola – äitiysneuvola – Yli-Maarian neuvola

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonissa sijaitsevassa äitiys- ja lastenneuvolassa toimii vakituisesti 2 terveydenhoitajaa ja lääkäri. Tavoitteena on, että sama terveydenhoitaja ja lääkäri kulkevat perheen rinnalla aina odotusajasta lapsen kouluikään saakka. Yhteiset tilat varhaiskasvatuksen, kouluterveydenhuollon ja koulun kanssa mahdollistavat eri ammattiryhmien aikaisempaa tiiviimmän yhteistyön perheiden tukemiseksi.  Myös muiden ammattilaisten, kuten esim. neuvolapsykologien ja sosiaalityön palveluja tarjotaan neuvolassa. Monitoimitalon tarjoamat palvelut muotoutuvat lapsen ja perheen ympärille. Yksilöllisten käyntien, avoneuvola- sekä ryhmäneuvolatoiminnan ohella tarjoamme myös sähköisiä palveluita. Neuvolan aukioloaikoja on laajennettu iltavastaanotoilla, jotka tarjoavat paremmat mahdollisuudet sovittaa neuvolakäynnit osaksi perheen arkea.

Kouluterveydenhuolto

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonissa kouluterveydenhuollon asiakkaita palvelee kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Yhteiset tilat varhaiskasvatuksen, neuvolan ja koulun kanssa mahdollistavat eri ammattiryhmien aikaisempaa tiiviimmän yhteistyön perheiden tukemiseksi.  Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuolto toimii kiinteässä yhteistyössä muun oppilashuolto- ja kouluhenkilöstön kanssa. Yhteistyö myös muiden toimijoiden kanssa tiivistyy  monitoimitalossa entisestään. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempia heidän kasvatustyössään.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon valmistuu vuodenvaihteessa 2018–2019. Samalla toimintansa aloittaa Yli-Maarian päiväkodin varhaiskasvatus ja esiopetus. Hallinnollisesti Moision päivähoitoyksikkö ja Yli-Maarian päiväkoti ovat samaa yksikköä.

Uudessa päiväkodissa tulee toimimaan 5 ryhmää, joista yksi on alle 3 -vuotiaiden ryhmä ja esiopetusta annetaan kahdessa ryhmässä. Osa nykyisistä Moision päivähoitoyksikön lapsista ja aikuisista siirtyy uuteen päiväkotiin.

Valmistuva yksikkö sijaitsee rauhallisella pientaloalueella osoitteessa Kukkamaariankatu 44. Varhaiskasvatuksen tilojen lisäksi hyödynnämme opetuksessa lähiympäristön leikkipuistoja, pururatoja ja metsiä. Yhteistyökumppaneinamme ovat Yli-Maarian koulu, kirjasto, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, seurakunta ja neuvola. Yli-Maarian päiväkoti ja Moision päivähoitoyksikkö ovat mukana 6Aika-hankkeessa, kehittämässä uudenlaisia älykkäitä oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa.

Lue lisää hankkeesta: Nyt kehitetään tulevaisuuden älykkäitä oppimisympäristöjä

Perusopetus ja iltapäiväkerho

Yli-Maarian yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2018. Oppilaat tulevat luokille 1-6 pääsääntöisesti Moisiosta tai Yli-Maariasta ja luokille 7-9 Moisiosta, Yli-Maariasta, Paattisilta ja Jäkärlästä. Yli-Maarian koulu on mitoitettu noin 700 oppilaalle (300 oppilasta vuosiluokilla 1-6 ja 400 vuosiluokilla 7-9). 

Syyslukukauden 2018 ajan kaikki alakoululaiset opiskelevat vielä Moision koulussa (Moision koulutie 2) ja yläkoululaiset Tommilan koulutalossa (Tommilankatu 24), kunnes monitoimitalo Ypsilon valmistuu ja pääsemme tammikuussa 2019 muuttamaan uusiin tiloihin. Kokonaan emme Moision koulurakennuksesta luovu, sillä osalle oppilaista Moision yksikkö on maantieteellisesti lähempänä ja tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Moision kivikoulussa jatkaa yksisarjaisena luokat 1-6.

Yli-Maarian koulussa ei ole erikoisluokkia, vaan tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta kaikille oppilaille. Koulu tarjoaa oppimis- ja kasvatusympäristön kaikille sen käyttäjille edistäen vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Yli-Maarian monitoimitalossa toimii myös oppilaiden kouluterveydenhuolto, joka on osa opiskeluhuollon kokonaisuutta yhdessä kuraattori- ja koulupsykologitoiminnan kanssa sekä TPS:n järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa Yli-Maarian koulun oppilaille.

Nuorisotila

Ypsilonin nuorisotila on nuorten oma olohuone, jossa 9–18-vuotiailla on mahdollisuus yhdessä tekemiseen, omien ideoiden toteuttamiseen ja pelaamiseen. Ypsilonissa toimii kaksi nuorisopalvelujen koulutettua ohjaajaa.

Varsinaisen nuorisotilan ja kerhohuoneen lisäksi nuorisotilan nuorten varattavissa on tarpeen mukaan myös muita tiloja. Heillä on mahdollisuus käyttää päiväkodin salia sekä koulun ruokasalia, liikuntasalia ja kotitalousluokan yhteydessä olevaa pientä keittiötä. Tilat ovat nuorten käytössä erikseen sovittaessa. Sekä toiminnan että tilavarausten suunnittelussa otetaan huomioon nuorten toiveet.

Tarvitset nuorisokortin, että voit osallistua toimintaan. Kortti on ilmainen. Voit hankkia sen mistä tahansa nuorisotilasta.

Ypsilonin monitoimitalon nuorisotila korvaa Moision nuorisotilan.

Kirjasto

Maarian kirjasto on muuttanut Yli-Maariaan ja samalla kirjaston nimi muuttuu Yli-Maarian kirjastoksi. Uusi kirjasto aloittaa toimintansa 7.1.2019. Kirjastolla on viihtyisät tilat, joista kaikki ylimaarialaiset voivat muokata omanlaisensa järjestämällä tapahtumia ja ohjelmaa yhdessä henkilökunnan kanssa.

Kirjaston kirja-, lehti- ja e-kirja-valikoimat sisältävät lukemista kaiken ikäisille. Tiloista löytyy mukavia lukupaikkoja, joissa on otettu huomioon myös vanhemmat asiakkaat.  

Yli-Maarian kirjasto on omatoimikirjasto, eli sinne pääsee sisään omatoimisesti kirjastokortilla ja tunnusluvulla ma–to kello 7–19 ja pe–su kello 7–16. Henkilökunta on paikalla ja palvelee maanantaisin klo 13–19 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 10–16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyntiosoite: 

Kukkamaariankatu 44
20400 Turku

Puhelin:

0262063 02 266 2223
Päiväkodin johtaja Tuire Korhonen 050 552 5060
Koulun rehtori Marianne Ulfstedt 040 164 8972
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, maksuasiat 02 262 5604
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, muut asiat 02 262 5602
Liikuntasali ja palloiluhalli, liikuntasalien päivystys 02 253 5707
Kouluterveydenhuolto 040 572 1812
Nuorisotilatoiminta, nuoriso-ohjaaja Joonas Tuominen 040 621 2903
Nuorisotilatoiminta, nuoriso-ohjaaja Liisa Pyykönen 044 907 2995
Yli-Maarian kirjasto, Omatoimikirjasto 02 262 063
Sähköposti: 
tuire.korhonen@edu.turku.fi