Kiinteistötoimitukset

Kiinteistöjen muodostaminen toteutetaan kiinteistötoimituksilla. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus hoitaa asemakaava-alueella olevien alueiden muodostamisen kiinteistöiksi. Asemakaava-alueen ulkopuolella toimituksista huolehtii Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto.

Kiinteistötoimitukset tulevat vireille hakemuksesta. Toimituksilla muodostetut kiinteistöt ja niihin kohdistuvat rasitteet merkitään kiinteistörekisteriin, joka on osa valtakunnallista tietojärjestelmää.