Tontin lohkominen

Kiinteistön muodostaminen

Kaupunki vastaa asemakaava-alueella tonttijakojen laadinnoista ja kiinteistötoimituksista. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin ja hakea rakennuslupaa rakennusvalvontatoimistosta.

Tonttijaon muuttaminen

Tonttijako osoittaa korttelin jakautumisen rakennuspaikoiksi. Jos voimassa olevaa tonttijakoa halutaan muuttaa, tulee hakea tonttijaon muutosta. Tonttijako ja tonttijaon muutos tulevat vireille maanomistajan anomuksesta.

Tontin lohkominen

Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla. Siinä merkitään tontin rajat maastoon ja selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Lohkomisen jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. Lohkomista voi hakea tontin omistaja tai vuokramies. Omistajalla tulee olla lainhuuto kiinteistöön tai määräalaan, josta tontti muodostuu (haetaan Varsinais-Suomen maanmittaustoimistolta, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku).
Jos omistaja on luovuttanut toiselle määräalan kiinteistöstä, lohkomistoimitus tulee vireille ilman hakemusta, kun määräalaan myönnetystä lainhuudosta saapuu tieto kiinteistörekisteriviranomaiselle. Toimituksen aloittamisesta rekisteröintiin kuluu 2 - 3 kuukautta. Tontin lohkominen maksaa tontin koosta ja rakennusoikeudesta riippuen 1000 - 1700 EUR.

Tontin lohkomista voi hakea alla olevasta linkistä, eLupa-palvelusta tai täyttämällä paperisen hakemuksen.

 

Käyntiosoite: 

Puutarhakatu 1
20100 Turku

Puhelin:

Kaupungin vaihde 02 330 000

Fax:

Faksi 02 262 7229
Sähköposti: 
kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi
Asiasanat: