Tulevaa omakotitonttitarjontaa

Uusien kaavojen myötä muodostuu omakotitontteja, joita luovutetaan asiakkaille haku- ja tarjouskierroksilla. Luovutuksen ajankohta on riippuvainen mm. alueen suunnittelutilanteesta sekä kunnallistekniikan rakentamisajankohdasta. Joskus myös tontin peruuntuessa, tontti päätyy uudelleen luovutettavaksi haku- ja tarjouskierroksella.

Kaikki ensimmäistä kertaa luovutukseen tulevat tontit luovutetaan myymällä tai vuokraamalla joko avoimella tarjouskilpailulla tai vyöhykehintaan perustuvan hakumenettelyn kautta. Vuokratarjous hyväksytään ainoastaan luonnolliselta henkilöltä. Uusien alueiden luovutuskierroksia järjestetään vähintään kerran vuodessa ja niistä tiedotetaan paikallisessa lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla.

Mikä on hakumenettely?

Hakumenettelyssä tonttien hinnat määräytyvät vyöhykehinnan perusteella ja hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisen tonttipalvelun kautta. Mikäli samaan tonttiin kohdistuu hakumenettelyssä useampi hakemus, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken. Ota kuitenkin huomioon seuraavat asiat:

  • Vuokraus hyväksytään ainoastaan luonnollisilta henkilöiltä.
  • Hakumenettelyssä olevat tontit luovutetaan ensisijaisesti luonnollisille henkilöille.
  • Sama taho (koskee myös perhettä) voi tehdä vain yhden hakemuksen kutakin tonttia kohden.
  • Hakumenettelyssä hakemus voi kohdistua useaan tonttiin, mutta vain yhden tontin voi saada.
  • Hakemuksessa on ilmoitettava haettavien tonttien mieluisuusjärjestys, jota käytetään vain siinä tapauksessa, että sama taho saisi useamman tontin. Ensisijaisesti tontin saajan ratkaisee arvonta.
  • Kaupunki perii tontin saaneelta 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan välittömästi, kun päätös tontin luovutuksesta on tehty.
  • Mikäli tontin saanut vetäytyy kaupasta tai vuokrauksesta, on hänen korvattava kaupungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina 1 000 euroa.

Mikä on avoin tarjouskilpailu?

Avoimessa tarjouskilpailussa tarjouksen jättäjän on mahdollista nähdä tonteista jätetyt tarjoukset sekä korottaa jättämäänsä tarjousta tarjousajan puitteissa.

  • Huutokaupat. com palvelussa on mahdollista jättää ainoastaan ostotarjouksia, mutta tontin saaja voi välittömästi tarjouskilpailun päättymisen jälkeen ilmoittaa haluavansa vuokrata tontin, jolloin perusvuokra on 4 % tarjotusta hinnasta. Vuokratarjous hyväksytään kuitenkin vain luonnollisilta henkilöiltä. Kaupunki tekee päätöksen tontin myynnistä tai vuokrauksesta, mikäli asiakas on ilmoittanut vuokraavansa tontin, kahden vuorokauden kuluessa tarjouskilpailun päättymisestä.
  • Kaupunki perii hyväksytyn tarjouksen tehneeltä 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan välittömästi tarjouksen hyväksymispäätöksen jälkeen.
  • Mikäli hyväksytyn tarjouksen tehnyt vetäytyy kaupasta tai vuokrauksesta, on hänen korvattava kaupungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina 1 000 euroa.

Keväällä 2023 luovutetaan avoimella tarjouskilpailulla kaksi omakotitonttia Paattisilta. Tonteista voi tehdä tarjouksia Huutokaupat.com palvelussa 1.3.2023 klo 9:00 - 27.3.2023 klo 18:00 välisenä aikana.

Keväällä 2023 avoimella tarjouskilpailulla luovutettavat omakotitontit (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja:
Ritva Tuomainen
Laura Niemi
 

Asiasanat: