Tulevaa omakotitonttitarjontaa

Linkit muille omakotitonttisivuille

Uusien kaavojen myötä muodostuu omakotitontteja, joita luovutetaan asiakkaille haku- ja tarjouskierroksilla. Luovutuksen ajankohta on riippuvainen mm. alueen suunnittelutilanteesta sekä kunnallistekniikan rakentamisajankohdasta. Joskus myös tontin peruuntuessa, tontti päätyy uudelleen luovutettavaksi haku- ja tarjouskierroksella.

Kaikki ensimmäistä kertaa luovutukseen tulevat tontit luovutetaan myymällä tai vuokraamalla joko avoimella tarjouskilpailulla tai vyöhykehintaan perustuvan hakumenettelyn kautta. Vuokratarjous hyväksytään ainoastaan luonnolliselta henkilöltä. Uusien alueiden luovutuskierroksia järjestetään vähintään kerran vuodessa ja niistä tiedotetaan paikallisessa lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla.

Toijaisen tontit on nyt päivitetty palveluun. Toijaisen tonttien alustava hakuaika on keväällä 2021. Tonttien tietoihin on lisätty rakennussuunnittelutehtävän vaativuustiedot. Tietoa tonttien maaperästä päivitetään, kun nämä tiedot on saatavilla. Tonttien tietoja voidaan muiltakin osin päivittää ennen hakuajan alkua.

Luovutukseen tulevia omakotitontteja (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Mikä on hakumenettely?

Hakumenettelyssä tonttien hinnat määräytyvät vyöhykehinnan perusteella ja hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisen tonttipalvelun kautta. Mikäli samaan tonttiin kohdistuu hakumenettelyssä useampi hakemus, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken. Ota kuitenkin huomioon seuraavat asiat:

  • Vuokraus hyväksytään ainoastaan luonnollisilta henkilöiltä.
  • Hakumenettelyssä olevat tontit luovutetaan ensisijaisesti luonnollisille henkilöille.
  • Sama taho (koskee myös perhettä) voi tehdä vain yhden hakemuksen kutakin tonttia kohden.
  • Hakumenettelyssä hakemus voi kohdistua useaan tonttiin, mutta vain yhden tontin voi saada.
  • Hakemuksessa on ilmoitettava haettavien tonttien mieluisuusjärjestys, jota käytetään vain siinä tapauksessa, että sama taho saisi useamman tontin. Ensisijaisesti tontin saajan ratkaisee arvonta.
  • Kaupunki perii tontin saaneelta 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan välittömästi, kun päätös tontin luovutuksesta on tehty.
  • Mikäli tontin saanut vetäytyy kaupasta tai vuokrauksesta, on hänen korvattava kaupungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina 1 000 euroa.

Mikä on avoin tarjouskilpailu?

Avoimessa tarjouskilpailussa tarjouksen jättäjän on mahdollista nähdä tonteista jätetyt tarjoukset sekä korottaa jättämäänsä tarjousta tarjousajan puitteissa.

  • Huutokaupat. com palvelussa on mahdollista jättää ainoastaan ostotarjouksia, mutta tontin saaja voi välittömästi tarjouskilpailun päättymisen jälkeen ilmoittaa haluavansa vuokrata tontin, jolloin perusvuokra on 4 % tarjotusta hinnasta. Vuokratarjous hyväksytään kuitenkin vain luonnollisilta henkilöiltä. Kaupunki tekee päätöksen tontin myynnistä tai vuokrauksesta, mikäli asiakas on ilmoittanut vuokraavansa tontin, kahden vuorokauden kuluessa tarjouskilpailun päättymisestä.
  • Kaupunki perii hyväksytyn tarjouksen tehneeltä 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan välittömästi tarjouksen hyväksymispäätöksen jälkeen.
  • Mikäli hyväksytyn tarjouksen tehnyt vetäytyy kaupasta tai vuokrauksesta, on hänen korvattava kaupungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina 1 000 euroa.

Avoimessa tarjouskilpailussa on lokakuussa tontti Itäharjulta, Kalervonkatu 8, pinta-ala 733 m2 ja rakennusoikeus 180+40 k-m2 ja Ruohonpäästä tontit Lähteenkatu 10, pinta-ala 754 m2 ja rakennusoikeus 160+25 k-m2 ja Lähteenkatu 12, pinta-ala 742 m2 ja rakennusoikeus 160+25 k-m2.

Tonttien tarjousaika on 1.10-26.10.2020. Kootusti kaikki tiedot tonteista ja tarjousmenettelystä ovat Huutokaupat.com palvelussa. Linkit kohteisiin löytyvät etontti-palvelusta, linkki alla, tai oheisesta Turku myy omakotitontit huutokaupalla uutisesta.

Avoimen tarjouskilpailun tontit karttapalvelussa (linkki avautuu uutteen ikkunaan)

Lisätietoja:
Ritva Tuomainen
Juhani Lankinen
Suvi Panschin

Linkit muille omakotitonttisivuille

Asiasanat: