eLupa (sähköiset rakennuslupapalvelut)

Kaupungilla on käytössä sähköinen lupapalvelu, ePermit.

Palvelun käyttöohje: ePermit-käyttöohje.


Huom! Chrome- ja Edge-selainten uusimmissa versioissa on häiriö, jonka takia näillä selaimilla ei pysty luomaan uusia hankkeita ePermitissä. Häiriö ei vaikuta olemassa olevien hankkeiden käsittelyyn ja muokkaamiseen eikä muuhun sähköisen järjestelmän käyttöön. Suosittelemme toistaiseksi käyttämään ensisijaisesti Firefox-selainta sähköisessä järjestelmässämme. 

ePermit-palvelun kautta voidaan hakea seuraavia lupia:

  • rakennuslupa
  • toimenpidelupa
  • purkamislupa ja -ilmoitus
  • maisematyölupa
  • suunnittelutarveratkaisu
  • poikkeamispäätös

Lisäksi järjestelmän kautta voidaan toimittaa pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia rakennusvalvontaan (pdf -muodossa) sekä materiaalia kaupunkikuvaneuvottelukuntaan.

Ohje rakennusluvan sähköiseen hakemiseen ja liitteiden lisäämiseen (pdf)

Ohje pääpiirustus- ja erityissuunnitelmatiedostojen nimeämiseen (pdf)

Ohje esittelymateriaalin toimittamiseen kaupunkikuvatyöryhmään (pdf)

Käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden hakeminen

Palvelu ohjeistaa suunnittelijoita ja hakijoita käyttäjätunnuksen luomisessa. Lisäksi ePermit -palvelussa ohjeistetaan myös mahdollisten käyttöoikeuksien hakemista.