eLupa (sähköiset rakennuslupapalvelut)

Kaupungilla on käytössä sähköinen lupapalvelu, ePermit.

Sähköinen lupapalvelu on avattu kaikille käyttäjille. Palvelun käyttöohje: ePermit-käyttöohje.

 

ePermit-palvelun kautta voidaan hakea seuraavia lupia:

  • rakennuslupa
  • toimenpidelupa
  • purkamislupa ja -ilmoitus
  • maisematyölupa
  • suunnittelutarveratkaisu
  • poikkeamispäätös

Lisäksi järjestelmän kautta voidaan toimittaa pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia rakennusvalvontaan (pdf -muodossa) sekä materiaalia kaupunkikuvaneuvottelukuntaan.

Ohje rakennusluvan sähköiseen hakemiseen ja liitteiden lisäämiseen (pdf)

Ohje pääpiirustus- ja erityissuunnitelmatiedostojen nimeämiseen (pdf)

Ohje esittelymateriaalin toimittamiseen kaupunkikuvatyöryhmään (pdf)

Käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden hakeminen

Palvelu ohjeistaa suunnittelijoita ja hakijoita käyttäjätunnuksen luomisessa. Lisäksi ePermit -palvelussa ohjeistetaan myös mahdollisten käyttöoikeuksien hakemista.