LVI-luvat

Yhteystiedot

LVI-katselmukset, LVI-suunnitelmien käsittely, KVV- ja IV-työnjohtajien hyväksyminen

Tarkastusinsinöörien puhelinajat:

 • maanantaisin ja torstaisin klo 9–10, perjantaisin klo 11–12

 

Rakennuksen lämpö, vesi ja viemäri sekä ilmanvaihto ovat oleellinen osa rakennuksen terveellisyyttä. Tilanteen muuttuessa ja laitteistoja korjattaessa taikka vaihdettaessa tulee rakennus- tai toimenpideluvan tarve esiin hyvinkin useasti. Tässä osiossa löydät tietoa erityyppisten lupien tarpeesta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Turun kaupungin sähköiseen lupapalveluun (ePermit).

Sähköisen lupapalvelun käyttöohje: ePermit-käyttöohje

Maalämpökaivo

Maalämpökaivon tai keräysputkiston asentaminen vaatii toimenpideluvan.

Toimenpidelupaa haettaessa on rakennusvalvontaan toimitettava sähköisesti:

 • Toimenpidelupahakemus
 • Johtokartta,  jossa on oltava näkyvissä kaivon halkaisija, etäisyydet rajoihin, rakennuksiin yms., syvyys sekä kaltevuustiedot, jos ne ovat tiedossa
 • Selvitykset pääsuunnittelijasta, rakennuspaikan hallinnasta, nimen kirjoitusoikeudesta, as. oy:n päätöksestä hakea lupaa eli yhtiö- tai hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Naapurien lausunnot, tarvittaessa

Lisätietoja hakemuksesta, käytännöistä ja etäisyysvaatimuksista löytyy alla olevasta ohjeesta.

Vanhojen jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen haja-asutusalueella

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiselle, olemassa olevan järjestelmän muuttamiselle tai täydentämiselle on haettava toimenpidelupa.

Hankkeeseen ryhtyvän on valittava kohteeseen riittävän pätevyyden (koulutus + kokemus) omaava suunnittelija, joka toimittaa tarvittavat asiapaperit rakennusvalvontaan. Tällaisia asiakirjoja ovat:

 • Toimenpidelupahakemus, kiinteistön omistajan ja suunnittelijan allekirjoituksin
 • Asemapiirros (kaivo- ja leikkauspiirustuksin) 
 • Selvitys talousvesijärjestelmästä
 • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
 • Talousjätevesiselvitys (pdf)

Jätevesijärjestelmän rakentamista varten on rakennushankkeeseen ryhtyvän valittava kohteelle vastaava työnjohtaja, jonka hakemus/ilmoitus on toimitettava rakennusvalvontaan. Vastaava työnjohtaja ylläpitää talousvesijärjestelmän tarkastusasiakirjaa. Loppukatselmuksessa on oltava toteutusta vastaavat viranomaisille toimitetut piirustukset, tarkastusasiakirja asianmukaisin varmennusmerkinnöin sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

Lisätietoja haja-asutusviemäröinnin järjestelmistä ja niiden soveltamisesta kohteeseen saa Turun kaupungin Ympäristönsuojelusta.

Vesi- ja viemärilaitteistojen peruskorjaus

Rakennuslupa tarvitaan aina kun tehdään muutoksia märkätilojen lattioihin. Samoin rakennuslupaa vaaditaan, jos kiinteistön kaikki vesi- ja/tai viemärijohdot uusitaan. Mikäli uusitaan vain pohjakerroksen näkyvillä olevat vesi- ja/tai viemärijohdot, voidaan rakennusluvan tarpeellisuudesta neuvotella tapauskohtaisesti.

Hankkeeseen ryhtyvän on valittava kohteeseen riittävän pätevyyden (koulutus + kokemus) omaava pääsuunnittelija, joka toimittaa tarvittavat asiapaperit rakennusvalvontaan. Tällaisia asiakirjoja ovat:

 • Rakennuslupahakemus, kiinteistön haltijan ja pääsuunnittelijan allekirjoituksilla
 • Lupapiirustus (asemapiirros, pohjapiirustus) 
 • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
 • Selvitys allekirjoitusoikeudesta

Luvan ehtoihin tulee KVV-töiden osalta vaatimus vesi- ja viemärisuunnitelmista, KVV-työnjohtajasta ja KVV-katselmuksista. Kohteesta riippuen voidaan edellyttää rakennesuunnitelmien toimittamista, jos rakenteita esitetään rikottavaksi tai purettavaksi, sekä ilmanvaihtosuunnitelmien toimittamista.

Muista kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden toimenpiteiden luvista

Uusien salaojien rakentaminen vaatii rakennusluvan, mutta olemassa olevien salaojien uusiminen ei tarvitse rakennuslupaa.

Koko kiinteistön vesikalusteiden vaihto vaatii rakennusluvan, mutta yksittäisen vesipisteen korjaus tai uusiminen ei tarvitse.

Vesijohtojen pinnoittamiseen vaaditaan rakennuslupa terveellisyyden todentamiseksi. Viemärien pinnoitukselle ei tarvita lupaa, mutta pinnoituksen yhteydessä irrotettavien ja uudelleen asennettavien kalusteiden asennukseen vaaditaan rakennuslupaa.

Muista ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen luvista

Ilmanvaihtojärjestelmän muutos ja ilmastointikonehuoneen rakentaminen vaativat rakennusluvan.

Ilmanottoaukkojen (niin tulo- kuin jäteilman) paikkojen muuttaminen, jäteilmaluokan muutos (käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä) vaatii rakennusluvan.

Lämmitykseen liittyviä lupia

Lämmitysjärjestelmän muutos ja polttoainesäiliön rakentaminen tai uusiminen vaatii joko rakennus- tai toimenpideluvan. Lämmitysjärjestelmän korjaaminen (esim. lämmityskattilan uusiminen tai automatiikan parantaminen) ei vaadi lupia.

Palonsammutuslaitteistot

Automaattisen sammutuslaitteiston rakentaminen tai purkaminen sekä suojaustason muuttaminen vaatii aina rakennusluvan.

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi