Purkamislupa ja -ilmoitus

Yhteystiedot

Lupaneuvojat 

Palvelunumero 02 262 3800

Puhelinajat ma-to 10.00-12.00

Tiedusteluita voi lähettää myös lupaneuvonnan sähköpostiin: rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi.


Lupa-arkkitehdit ja lupainsinöörit 

Puhelinajat ma ja to klo 10.00–12.00

Länsi-pohjoinen
Etelä-itä

Kaupunkikuvalliset asiat

Puhelinajat ma ja to klo 10.00–12.00

 

Purkamislupa

Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan lupa asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen (lisätietoa alempana) purkamiselle, ellei tätä rakennusta ole pidettävä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Jos lupaa ei tarvita, rakennuksen purkamisesta on kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus. Ohjeet ilmoituksen jättämiseen löydät alempana.

Milloin tarvitsen purkulupaa?

Purkulupa tarvitaan pääsääntöisesti, jos purettava rakennus sijaitsee

 • asemakaava-alueella
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään

Purkamislupaa ei tarvita, jos purkamista edellyttää:

 • voimassa oleva rakennuslupa
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai
 • yleisistä teistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma

Purkamislupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäisen rakennuksen purkamiselle, ellei rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas.

Milloin on kyse vähäisestä rakennuksesta?

Vähäisiä rakennuksia ovat pääsääntöisesti

 • talousrakennukset
 • vajat
 • katokset
 • leikkimökit, koirankopit tms.

Vähäisyyden arvioi ensisijaisesti purkamishankkeeseen ryhtyvä. Neuvoja ja ohjeita saa rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Miten lupaa haetaan / ilmoitus toimitetaan?

Purkamislupahakemuksen tai purkamisilmoituksen tekee rakennuspaikan omistaja tai haltija. Hakemuksen liitteet:

 • purkutöitä koskeva rakennusjäteilmoitus
 • asemapiirros, jossa on mukana karttaote, johon on merkitty purettava rakennus sekä kiinteistötunnus ja poistuvan rakennuksen rakennustunnus (kartan saa esimerkiksi osoitteesta https://opaskartta.turku.fi).
 • selvitys naapurien kuulemisesta

Purkamisilmoitukseen tarvitaan samat liitteet kuin purkamislupahakemukseen.

Hakemus tai ilmoitus jätetään ensisijaisesti Turun kaupungin sähköisen asiointipalvelun (ePermit) kautta.
 
Sähköisen asiointipalvelun käyttöohje: ePermit-käyttöohje

Päätöksen purkamisluvan myöntämisestä tekee rakennus- ja lupalautakunta, joka kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa. Myös purkamisilmoitus toimitetaan rakennus- ja lupalautakunnalle tiedoksi.

Purkamisluvasta / purkamisilmoituksesta perittävä maksu

Maksut perustuvat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään rakennusvalvontataksaan. Mikäli hakemus hylätään, maksu on puolet edellä mainituista. Maksut peritään luvan hakijalta laskulla päätöksen tekemisen jälkeen.

Maksuista lisätietoa kohdasta "Taksat"

Purkamiseen tarvitaan museoviranomaisen lausunto

Lupaa käsittelevä viranomainen pyytää Turun Museokeskukselta lausuntoa rakennuksen purkamisesta. Museokeskus arvioi muun muassa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Asiakas voi tiedustella ennakkoon museoviranomaiselta kantaa rakennuksen purkamiselle. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen: museokeskus(at)turku.fi.

Meluilmoitus

Sellaisesta tilapäisestä työstä, toimenpiteestä tai tapahtumasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville, on tehtävä meluilmoitus.

Lisätietoa löytyy Ympäristö -sivuilta Ympäristöluvat ja -valvonta:

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset: Ohje meluilmoituksen tekemiseen

Ympäristönsuojelumääräykset: Ympäristönsuojelumääräykset.

 

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi