Lupahakemusten lomakkeet ja liitteet

Ennen rakentamisen tai muun luvanvaraisen toimenpiteen suorittamista pitää kyseiselle toimenpiteelle saada lupa. Tältä sivulta löydät rakentamiseen liittyvät lupahakemukset ja hakemusten tavanomaisimmat liitteet. Hakemuksen liitteeksi saatetaan edellyttää myös muita selvityksiä ja liitteitä, joihin ei ole olemassa erityistä lomaketta. Tarkempaa tietoa eri luvista ja niihin liitettävistä selvityksistä voit lukea kohdasta ”Rakentamisen luvat”. 

Lupien hakeminen ja liitteiden lisääminen tulee tehdä ensisijaisesti käyttämällä sähköistä lupapalvelua. 

Turun kaupungin sähköinen lupapalvelu

Sähköisen lupapalvelun käyttöohje: ePermit-käyttöohje

Lupahakemusten arvioitu käsittelyaika on tällä hetkellä keskimäärin 4–6 kuukautta.

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Puunkaatolupa

Purkamislupa ja -ilmoitus

Mallipääpiirustukset

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Ennalta aloittaminen

Yleiset lomakkeet

 

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi